...όχημα Tα προσόντα σου: Άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας (Security) σε ισχύ Eκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους) Σου προσφέρουμε: Bonus έναρξης συναργασίας (Sign-in Bonus) €250 Μηνιαίες αμοιβές επιπλέον του βασικού μισθού... 
Ροδος
5 ημέρες πριν