Εργασία Άτομα Νίκαια-Άγιος Ιωάννης Ρέντης

2 θέσεις εργασίας

Ειδικός παιδαγωγός

Επιθυμώ να βρω άτομο με γνώσεις ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη παιδιού 10 ετών με διάσπαση προσοχής κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
Νίκαια
4 ημέρες πριν