Εργασία Αλλοδαπη Θεσσαλονίκη

4 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Web Developer

 ...απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των λοιπών... 
Θεσσαλονίκη
16 ημέρες πριν

Γενικος ιατρος - παθολογος

 ...απασχόληση απο 18:00-20:00 για αντιμετώπιση περιστατικών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Απαραίτητα προσόντα: ~Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται ~Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλος ειδικότητας ειδικού Παθολόγου ή Γενικής... 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Θεσσαλονίκη
23 ημέρες πριν

Βοηθός Παραγωγής

 ...Απαραίτητα Προσόντα Τυπικά Προσόντα ~Τίτλος σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πτυχίο ή δίπλωμα, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με κατεύθυνση Χημείας, Περιβάλλοντος ή και Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ~ Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση... 
Θεσσαλονίκη
29 ημέρες πριν

ECommerce Manager - Γραμματειακή Υποστήριξη

 ...~Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή Marketing, ΑΕΙ ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής ~Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ~Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel, internet) ~Γνώση προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων... 

ARTSOUND AND LIGHTS LEONTIDIS P AND CO

Θεσσαλονίκη
24 ημέρες πριν