...πελατών Στον τομέα του παγωτού, μεριμνά σε συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης για την ορθή εκτέλεση παραγγελιών Καταψυκτών/ PoP /Ανταλλακτικών με βάση το Budget, καθώς και την παρακολούθηση του στόλου καταψυκτών Εξάγει και κοινοποιεί Αναφορές: α) Εξυπηρέτησης... 
Σέρρες
29 ημέρες πριν
 ...πελατών Στον τομέα του παγωτού, μεριμνά σε συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης για την ορθή εκτέλεση παραγγελιών Καταψυκτών/ PoP /Ανταλλακτικών με βάση το Budget, καθώς και την παρακολούθηση του στόλου καταψυκτών Εξάγει και κοινοποιεί Αναφορές: α) Εξυπηρέτησης... 

Kri Kri

Σέρρες
14 ημέρες πριν