Πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 ...παρακάτω μαθημάτων: 1. Εικαστικές Τέχνες ΙΙΙ/4 ώρες διδακτικό έργο εβδομαδιαίως, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4957/2022. 2. Αρχιτεκτονική Τεχνολογία Οικοδομική Ι/3 διδακτικό έργο εβδομαδιαίως, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4957/2022. Καλούνται οι... 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Βόλος
27 ημέρες πριν