€ 3184 - € 3967

 ...συγγενείς και οι φροντιστές. ~Μεταβιβάζετε με ακρίβεια πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή στους συναδέλφους σας. ~Εξασφαλίζετε την ασφάλεια των ασθενών και συμβάλλετε στην παροχή ποιοτικής φροντίδας. ~Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Ο ρόλος μπορεί επίσης να... 

European Multi Talent Group Health Care

Ολλανδία
12 ημέρες πριν

€ 3184 - € 3967

 ...πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία στους συναδέλφους. ~Να ενημερώνεστε για τις τελευταίες τεχνικές και υλικά. ~Διασφάλιση της ασφάλειας του ασθενούς. ~Συμμετοχή στη συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση, σε στενή συνεργασία... 

European Multi Talent Group Health Care

Ολλανδία
12 ημέρες πριν