Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η συμπλήρωση του πεδίου "πόλη" αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης κατάλληλης εργασίας κατά 83.7%.

Εργασία Βιβλιοπωλεία

1-1 από 1 αποτελέσματα

Mavromatis Books & Stationery Ltd  -  Κύπρος
 ...Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση και την ομαλή λειτουργία ενός βιβλιοπωλείου. Περιγραφή Θέσης Εργασίας: Αρμοδιότητες: Ευθύνη για την επίτευξη του στόχου πωλήσεων. Σωστή διαχείριση της διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων και της διαμόρφωσης τους... 
13 ώρες πριν