Λειτουργός Εξυπηρέτησης Ασθενών

 ...Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας; Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας; Ικανότητα Εργασίας σε σύστημα βάρδιας (πρωί/απόγευμα/βράδυ). Πακέτο Απολαβών: Ελκυστικό πακέτο απολαβών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας); Μηνιαίο Bonus Παραγωγικότητας; Μέρες Εργασίας... 

Mediterranean Hospital of Cyprus

Λεμεσός
24 ημέρες πριν