...Απαραίτητα Προσόντα Οργάνωση Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Δεύτερη ξένη γλώσσα, μεταξύ των Ιταλικών , Γαλλικών ή Γερμανικών, θα θεωρηθεί προσόν Tαυτόχρονη εκτέλεση πολλών ενεργειών (multitasking) Γνώσεις παρασκευής ροφημάτων Γνώσεις παρασκευής Cocktails... 
Ροδος
πριν από έναν μήνα
 ...εμπειρία σε 4* Ξενοδοχείο Εμπειρία σε χρήση Υπολογιστή & Γνώση Ξενοδοχειακών Προγραμμάτων Γνώση Αγγλικών και Δεύτερης εξ Γερμανικών ή Γαλλικών ή Φινλανδικώ ν Επαγγελματισμός Υπευθυνότητα Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ευχάριστη... 
Ροδος
πριν από έναν μήνα
 ...χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως παιδαγωγός. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μια δεύτερη ξένη γλώσσα κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά, θα θεωρηθεί επιπλέον προσών. Αναγκαίες δεξιότητες και αξίες: Καλή και άνετη επικοινωνία Επαγγελματισμός / υπευθυνότητα... 
Ροδος
23 ώρες πριν