Εργασία Για βοηθός Ωρωπός

1 θέση εργασίας

Βοηθός Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας - Αυλώνας Αττικής

 ...περισσότερο από 50 χρόνια και πελατολόγιο μεγαλύτερο των 2.500 πελατών επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την κάλυψη της θέσης: Βοηθός Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας Προφίλ υποψηφίου: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολογίας Υλικών ή Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων... 

Flexia

Ωρωπός
11 ημέρες πριν