Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η συμπλήρωση του πεδίου "πόλη" αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης κατάλληλης εργασίας κατά 83.7%.

Εργασία Για δικηγόρους

1-12 από 12 αποτελέσματα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  -  Αττική
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Δικηγορικό...
13 ημέρες πριν
Νίκαια
 ...χαρτοφυλάκιο αγοραστών. Γραμματειακή υποστήριξη, συνεχής καθημερινή εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη , υποστήριξη από συνεργαζόμενους δικηγόρους, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, συμβούλους δανείων και άριστο περιβάλλον εργασίας . Απαραίτητα προσόντα: ο ιδανικός υποψήφιος/α θα... 
ημέρα πριν
Άγιος Δημήτριος € 830
 ...επικοινωνίας Ο ρόλος περιλαμβάνει επικοινωνία και συντονισμό εξωτερικών συνεργατών στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο (ενδεικτικά δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς) Προσφέρονται: - Ευελιξία ωραρίου - Δυνατότητα εργασίας εξ' αποστάσεως (αρχικά) - Εκπαίδευση... 
9 ημέρες πριν
Πειραιάς € 600
 ...συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο αγοραστών. Γραμματειακή υποστήριξη. Συνεχής καθημερινή εκπαίδευση. Υποστήριξη από συνεργαζόμενους δικηγόρους, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, συμβούλους δανείων. Απαραίτητα προσόντα : Βασικές γνώσεις Η/Υ. Ικανότητες επικοινωνίας. Ηλικία από... 
ημέρα πριν
Αθήνα
 ...Η  Περιφέρεια Αττικής  προσκαλεί όσους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες... 
17 ημέρες πριν
Χαλάνδρι
 ...συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο αγοραστών, γραμματειακή υποστήριξη, συνεχής καθημερινή εκπαίδευση, υποστήριξη από συνεργαζόμενους δικηγόρους, μηχανικούς, συμβολαιογράφους και συμβούλους δανείων. Απαραίτητα προσόντα: Βασικές γνώσεις Η/Υ, ικανότητες επικοινωνίας,... 
8 ημέρες πριν
Cepal Hellas Financial Services S.A.  -  Αθήνα
 ...Διαχειρίζεται υποθέσεις που του έχουν ανατεθεί για εύρεση εξωδικαστικής λύσης και παίρνει μέρος σε συναντήσεις με αντιδίκους (δικηγόρους οφειλετών / οφειλέτες), εφόσον χρειαστεί Διασφαλίζει ότι η κατάσταση των νομικών διαδικασιών απεικονίζεται με ακρίβεια στο πληροφοριακό... 
2 μήνες πριν
Christos Patsalides LLC  -  Κύπρος
 ...Καταχώρηση πελατών και υποθέσεων σε πρόγραμμα του γραφείου «ΖΥΓΟΣ» Άνοιγμα φακέλων νέων πελατών Υποστήριξη και παροχή βοήθειας στους δικηγόρους Ανεύρεση και αρχειοθέτηση φακέλων Ενημέρωση ενός ημερολογίου Πακέτο Ωφελημάτων: Η Εταιρεία προσφέρει πακέτο... 
11 ημέρες πριν
Κολωνός € 600
 ...συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο αγοραστών, Γραμματειακή υποστήριξη, Συνεχής καθημερινή εκπαίδευση, Υποστήριξη από συνεργαζόμενους δικηγόρους, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, συμβούλους δανείων. Απαραίτητα προσόντα: Βασικές γνώσεις Η/Υ, ικανότητες επικοινωνίας, Ηλικία από... 
ημέρα πριν
Κύπρος
 ...προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο. Πέραν από τις γραμματειακές εργασίες και την οργάνωση τους θα παρέχει και υποστήριξη στους δικηγόρους για την διεκπεραίωση υποθέσεων που χειρίζονται. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Οι... 
6 ημέρες πριν
Αθήνα
 ...υποστηρίζοντας το νομικό τμήμα: Πιο συγκεκριμένα: • Αποστολή και παράδοσης όλων των δικογράφων σε δικαστικούς επιμελητές και δικηγόρους • Επικοινωνία με Δικαστικούς Επιμελητές και Δικηγόρους • Προετοιμασία & Κατάθεση Διαταγών Πληρωμής • Συντάξεις & Έλεγχος... 
17 ημέρες πριν
MANPOWER  -  Νοτίου Τομέα Αθηνών
 ...υποστηρίζοντας το νομικό τμήμα. Πιο συγκεκριμένα: Αποστολή και παράδοση όλων των δικογράφων σε δικαστικούς επιμελητές και δικηγόρους Επικοινωνία με δικαστικούς επιμελητές και δικηγόρους Προετοιμασία και κατάθεση διαταγών πληρωμής Συντάξεις και έλεγχος εξωδίκων... 
16 ημέρες πριν