Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ Γνώση χειρισμού Η/Υ Άδεια άσκησης επαγγέλματος Άδεια χρήσης τίτλου ειδικότητας Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου Καλή γνώση αγγλικής Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια) Εμπειρία (έξτρα μόρια) Για περισσότερες...

Κυβερνητικές θέσεις Ελλάδα

Πειραιάς
5 ημέρες πριν