Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/02/2024 - 04/03/2024
Κρήτη
4 ημέρες πριν
 ...σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης. Σε φορείς στον τομέα του Τουρισμού όλων των μεγεθών μέσω των λύσεων Hospitality. Σε Δήμους και Περιφέρειες μέσω καινοτόμων λύσεων για την δημιουργία Smart Cities Περιγραφή Θέσης Η θέση του Τεχνικού / Μηχανικού... 
Ηράκλειο
4 ημέρες πριν