Εργασία Δασκάλα Βόλος

1 θέση εργασίας

Καθηγητής/-τρια ή δάσκαλος/

Νέο φροντιστήριο Μ.Ε. και κέντρο μελέτης αναζητεί καθηγητές/-τριες όλων των ειδικοτήτων και δασκάλους. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άδεια διδασκαλίας Συνθήκες εργασίας: ευχάριστο περιβάλλον, ιδανικές συνθήκες εργασίας Αρμοδιότητες δασκάλων... 

Άπειρο Φροντιστήριο Μ.Ε - Κέντρο μελέτης

Βόλος
13 ημέρες πριν