...Αρμοδιότητες: •Υπεύθυνος για την επίτευξη στόχων και την αύξηση των πωλήσεων μέσω της επέκτασης της αγοράς και της αύξησης της διανομής κατηγοριών με  ένα 24/7 χαρτοφυλάκιο εμβληματικών παγκόσμιων και τοπικών μαρκών. •Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με... 
Πάρος
3 ημέρες πριν