Μηχανικός Έργων

 ...προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες μας για να μπορεί να εκτελεί σωστά και αποδοτικά τα καθήκοντα του. Προετοιμασία Προγράμματος Διαχείρισης Έργου - Είναι ευθύνη του/της Μηχανικού Έργου να αναπτύξει και να παραδώσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης έργου που να περιλαμβάνει όλα... 

PERHA Group

Λεμεσός
23 ημέρες πριν

Επιχειρησιακός Αναλυτής Σχεδίων/Έργων

 ...ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΈΡΓΩΝ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)...  ...και αυτοματοποίηση των Σχεδίων Χορηγιών καθώς και με τη διαχείριση και παρακολούθηση σχετικών Έργων ή/και Συμβάσεων. Τα καθήκοντα... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
22 ημέρες πριν

Λειτουργός Διαχείρισης Αποθεμάτων

 ...ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
12 ημέρες πριν

Διευθυντής/τρια Έργου (Κωδικός θέσης Ε.1)

 ...θέση εργασίας αφορά σύμβαση επίβλεψης κατασκευαστικών συμβολαίων έργων ύδρευσης στη Λεμεσό. Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:...  ...τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια επαγγελματική πείρα στην επίβλεψη ή /και διαχείριση τεχνικών έργων περιλαμβανομένων και έργων υποδομής του Δημοσίου... 

ROIKOS ENGINEERING CONSULTANTS SA

Λεμεσός
2 ημέρες πριν

Εργοδηγός Οικοδομικών Έργων

 ...Η εταιρεία K. M. S. Globus LTD επιθυμεί να προσλάβει Εργοδηγό Οικοδομικών Έργων για απασχόληση σε έργα της εταιρείας σε Κύπρο. Προσόντα  Ελάχιστη σχετική πείρα 5 ετών Τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Καθήκοντα  Οργάνωση εργοταξίου Συντονισμός... 

K.M.S. Globus Ltd

Λεμεσός
23 ημέρες πριν

Βοηθός Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

 ...ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Το Υφυπουργείο...  ...Επιδομάτων Πρόνοιας (Κλ. Α2), στο πλαίσιο υλοποίησης έργου τακτής προθεσμίας για την περίοδο 2022-2025. Οι ανάγκες αφορούν... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
ημέρα πριν

Σύμβουλος Μηχανικός Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας

 ...και στο εξωτερικό και είναι πρωτοπόρος μεταξύ άλλων στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας σε οργανισμούς, εταιρείες και τεχνικά έργα. Ενδυναμώνοντας τη παρουσία, διατηρώντας και βελτιώνοντας το ανταγωνιστικό... 

ALergo Management Consulting & Engineering Ltd

Λεμεσός
26 ημέρες πριν

Επιστάτης/τρια Οικοδομικών Έργων

 ...Εργοληπτική ζητά για άμεση πρόσληψη Eπιστάτη/τρια Οικοδομικών Έργων με έδρα τη Λεμεσό. Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2008 και...  ...οικιστικών και εμπορικών έργων. Προσόντα και εμπειρία σε θέματα: Διαχείρισης, επίβλεψης και καθοδήγησης προσωπικού Οργάνωσης εργοταξίου... 

Art Design Construction LTD

Λεμεσός
29 ημέρες πριν

Διευθυντής/τρια Έργου (Project Manager)

 ...ζητά την πλήρη απασχόληση Πολιτικού Μηχανικού ως Διευθυντής/τρια Έργου (Project Manager). Προσόντα Πτυχίο πολιτικής μηχανικής...  ...την παρακολούθηση και διεύθυνση του έργου Έλεγχος ποιότητας, διαχείρισης κόστους και επιμετρήσεις Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

Λεμεσός
4 ημέρες πριν

Βοηθός Διευθυντής/τρια Έργου (Assistant Project Manager)

 ...υποχρεώσεις τους Άμεση ανταπόκριση στις αναδυόμενες αλλαγές στην εργασία (τεχνικές και οργανωτικές) Ανάπτυξη βέλτιστης στρατηγικής του έργου Προσόντα: Ανώτατη τεχνική εκπαίδευση ή εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Εξετάζονται αιτήσεις επίσης από φοιτητές/τριες που... 

Iramco II LTD

Λεμεσός
16 ημέρες πριν

Επιθεωρητής/τρια Έργου (Κωδικός θέσης Ε.5-7)

 ...Καθήκοντα: ~ Η θέση εργασίας αφορά σύμβαση επίβλεψης κατασκευαστικών συμβολαίων αποχετευτικών έργων στη Λεμεσό. Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: ~ Να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτερης σχολής στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής ή Τοπογραφίας ή Γεωλογίας. Ωφελήματα... 

ROIKOS ENGINEERING CONSULTANTS SA

Λεμεσός
2 ημέρες πριν

Site Electrical Engineer

Αρμοδιότητες: Σχεδιασμός, επίβλεψη και διαχείριση κατασκευαστικών έργων και έργων συντήρησης Απαιτούμενα Προσόντα: · Πτυχίο Πανεπιστημίου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Πτυχίο ΜΒΑ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. · Μέλος του ΕΤΕΚ · Εμπειρία στην διεύθυνση, προγραμματισμό... 
Ασφάλιστρο

SMC Joint Venture

Λεμεσός

Λειτουργός

 ...Επιμελητήριο Λεμεσού, ζητά να προσλάβει Λειτουργό για την ενίσχυση της ομάδας υποστήριξης των μελών του και του έργου που επιτελεί. Καθήκοντα Διαχείριση των λογιστικών εργασιών Ετοιμασία των ετήσιων προϋπολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων Έρευνα και ετοιμασία... 

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού

Λεμεσός
3 ημέρες πριν

Λειτουργός Γκαλερί

 ...επιπρόσθετο προσόν Πολύ καλή γνώση Ελληνικής & Αγγλικής Γλώσσας Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητα διαχείρισης της λειτουργίας καταστήματος πώλησης έργων (Γκαλερί) όπως επίσης και επικοινωνία με τον καλλιτεχνικό κόσμο και το φιλότεχνο κοινό Καθήκοντα... 

Jaspacom Ltd

Λεμεσός
3 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Constructions and Developments Ltd που δραστηριοποιείται στην κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για τη θέση του/της Mηχανικού για διαχείριση των προσφορών, για εργοδότηση στη Λεμεσό.  Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο στην Επιμέτρηση... 

KARPOZILOS CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENTS LTD

Λεμεσός
2 ημέρες πριν

Μηχανικός Εργοταξίου (Site Engineer)

 ...εργατικού προσωπικού για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών Παραγγελία υλικών  Διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων που θα παρουσιάζονται Επικοινωνία με τους μελετητές των έργων για την επίλυση προβλημάτων Απαιτούμενα Προσόντα: Αναγνωρισμένο Δίπλωμα... 

P. Pastellis Engineering Works Ltd

Λεμεσός
ημέρα πριν

Εργοδηγός

 ...της τοιχοποιίας και χρήσης όλων των υλικών επί του ανεγειρόμενου έργου Να καθοδηγεί και να επιβλέπει την ποιότητα της όλης...  ...αναλόγως προσόντων Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

Λεμεσός
23 ημέρες πριν

Πολιτκός Μηχανικός

 ...άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Καθήκοντα: Προγραμματισμός έργου Οργάνωση των δραστηριοτήτων και εποπτείας του εργατικού...  ...παρακολούθηση και διεύθυνση του έργου Έλεγχος ποιότητας, διαχείρισης κόστους και επιμετρήσεις Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋ... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

Λεμεσός
23 ημέρες πριν

Project & Design Engineer

 ...πελάτες Να παρακολουθεί και να συντονίζει την εκτέλεση των έργων και εργασιών Να ελέγχει την ποιότητα των έργων και εργασιών...  ...Προγραμματισμός & Οργάνωση Ανάληψη πρωτοβουλιών Σωστή διαχείριση χρόνου Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας Ωφελήματα: ~ Σημαντικές... 

Suntechnics ltd

Λεμεσός
9 ημέρες πριν

Προγραμματιστής Πληροφορικής

 ...και την Υλοποίηση και Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ. 1.2. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με...  ...γραφικής αναπαράστασης δεδομένων. δ. Διαχείριση και παρακολούθηση Έργων Πληροφορικής και Συμβάσεων. ε. Υποστήριξη ή/και εκπαίδευση... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
22 ημέρες πριν

Τοπογράφος Μηχανικός

 ...Η εταιρεία Topomaster λόγω ανάληψης νέων έργων στην Λευκωσία και Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της θέσης Τοπογράφου Μηχανικού...  ..., ακρίβεια και υπευθυνότητα Οργανωτικότητα, ικανότητα διαχείρισης εργασιών και υποστήριξη άλλων μελών της ομάδας Ευχέρεια... 

Topomaster Ltd

Λεμεσός
22 ημέρες πριν

Ψυκτικοί (Refrigerants)

 ...Πιστοποίησης στην Κατηγορία 1 με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς περί Διαχείρισης φθοριούχων αερίων και άλλων ουσιών καταστροφής της στοιβάδας...  ...τεχνικών προδιαγραφών. Ικανότητα ανάληψης και διεκπεραίωσης έργου. Αναλυτική σκέψη και επίδειξη πρωτοβουλίας. Γνώσεις σε... 

SMC Joint Venture

Λεμεσός
24 ημέρες πριν

Ανώτερος/η Επόπτης/τρια Υπηρεσιών Καθαρισμού

 ...Προγραμματισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών Αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία του προσωπικού Διασφάλιση της προσφοράς υψηλού...  ...Καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας των υπαλλήλων αναλόγως τον αναγκών των έργων. Διασφαλίζει τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού. Προωθεί... 

Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd

Λεμεσός
ημέρα πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...BUILDONTRUST LTD που δραστηριοποιείται στην κατασκευή οικοδομικών έργων, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για τα έργα της....  ...Συντονισμός πολλαπλών εργασιών στο εργοτάξιο Εμπειρία στη διαχείριση, γνώσεις και κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος... 

BUILDONTRUST LTD

Λεμεσός
25 ημέρες πριν

Μηχανικός Εργοταξίου

 ...: Προγραμματισμός και συντονισμός εργασιών του υπό εκτέλεση έργου Οργάνωση των εργασιών και εποπτείας του εργατικού δυναμικού...  ...υπεργολάβων Έγκαιρη παραγγελία υλικών Έλεγχος ποιότητας, διαχείρισης κόστους και επιμετρήσεις Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών... 

Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Λεμεσός
29 ημέρες πριν

Υπεύθυνος/η Υποδοχής & Ταμείου Καταστήματος

 ...και Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Το 2012, δημιουργείται το Τμήμα Έργων  LEVEL Architectural Lighting  το οποίο έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση...  ...Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος ανοικτών  pick   list. Διαχείριση και διεκπεραίωση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.... 

DIMCO LTD

Λεμεσός
5 ημέρες πριν

Επιστάτης/τρια Εργοταξίου

 ...Η εταιρία μας ζητά για άμεση πρόσληψη Επιστάτη/τρια Εργοταξίου για την επίβλεψη και συντονισμό έργων ανακαινίσεων. Καθήκοντα: Διαχείριση έργων απο την έναρξη μέχρι και την παράδοση. Καθημερινό συντονισμό και επίβλεψη εργασιών. Προγραμματισμό, συντονισμό των εμπλεκομένων... 

PASHAS RENOVATIONS

Λεμεσός
29 ημέρες πριν

Μηχανικός Πωλήσεων / Sales Engineer

 ...προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια των εμπορικών στόχων της εταιρείας Προετοιμασία οικονομοτεχνικών προτάσεων Εμπορική διαχείριση έργων και ανάπτυξη πελατολογίου Διαπραγμάτευση σε προκαθορισμένα πλαίσια - κλείσιμο συμφωνίας - παρακολούθηση της υλοποίησης παραγγελίας... 

Caramondani Bros Public Co Ltd

Λεμεσός
16 ημέρες πριν

Electricity Market Officer

 ...συντήρηση πάρκων μεγάλης κλίμακας, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ESCo και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας. Η Ε&Β θα αγοράζει,...  ...αποτελέσματα του διαχειριστή. Παρακολούθηση της αγοράς και διαχείριση της παρουσίας ή της έλλειψης ενέργειας για την ικανοποίηση των... 

Energy & Beyond

Λεμεσός
29 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...εταιρεία μας Μ&Ι CONSTANTINOU LTD, εργολάβοι οικοδομικών και τεχνικών έργων Α' τάξης, ζητεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη...  ...ή για πρακτική άσκηση Καθήκοντα: Μηχανικός Εργοταξίου Διαχείριση και συντονισμός εργοταξίου Προγραμματισμός Βοηθός συντονιστή... 

M&I Constantinou Ltd

Λεμεσός
16 ημέρες πριν