Εργασία Εγκαταστάσεις Πατρα

2 θέσεις εργασίας

ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ

 ...Απαραίτητα προσόντα: ● Πτυχίο ΤΕΙ κλάδων Μηχανολογίας ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Μηχανικού ή Εργοδηγού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας (Π.Δ 115/2012) ● Προϋπηρεσία 3- 5 έτη σε αντίστοιχη θέση ● Υπευθυνότητα και βασικές γνώσεις των διαδικασιών... 

EL PACK Α.Ε.

Πατρα
21 ημέρες πριν

Μηχανολόγοι&Ηλεκτρολόγοι

 ...Συμμετέχει στις τακτικές προληπτικές συντηρήσεις βάσει των τεχνικών αναγκών του εργοστασίου. Συμβάλλει στην αναβάθμιση των τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Προσφέρει την τεχνογνωσία του στους εργαζόμενους παραγωγής σε θέματα του αντικειμένου του,... 

EL PACK Α.Ε

Πατρα
21 ημέρες πριν