...να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων: Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, εμπειρία εμψύχωσης νέων... 
Θεσσαλονίκη
πριν από έναν μήνα
 ...πρωταθλήματα, τις ομάδες που αγαπάς, και εκφράζοντας την άποψη σου; Το LIVE-MATCHES αναζητεί αθλητικούς αρθρογράφους που θα ασκήσουν εθελοντική εργασία! Σου αρέσει η αθλητική δημοσιογραφία και θέλεις να την ακολουθήσεις επαγγελματικά; Σπουδάζεις το αντικείμενο ή γενικά... 
Απομακρυσμένη εργασία

Live-Matches

Θεσσαλονίκη
πριν από έναν μήνα