Εργασία Εικονοληπτης μοντερ

1 θέση εργασίας

Εικονολήπτης ή Μοντέρ - Θέσεις πρακτικής άσκησης με προοπτική εξέλιξης στην ΑΜΚΕ «Άγγελοι της Χαράς»

 ...βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στο ****@*****.*** ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ Ο εικονολήπτης πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες γνώσεις...  ...ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (MONTEΡ) Ο Μοντέρ πρέπει να έχει ανεπτυγμένη την αισθητική των πλανών καθώς και... 

Άγγελοι της Χαράς

Αθήνα
28 ημέρες πριν