...λογιστηρίου Εμπορική διαχείριση κ αι καταχώρηση λογιστικών εγγραφών Ταμειακή διαχείριση, τράπεζες, αξιόγραφα Διαχείριση εισαγωγών – εξαγωγών, κοστολόγηση Καταχώριση παραστατικών γενικών εξόδων – παγίων Επικοινωνία και συνεργασία με αλλά τμήματα και... 

MANDYNAMIC

Χαλκιδα
2 μήνες πριν
 ...γραφεία της εταιρίας στα Οινόφυτα.  Αρμοδιότητες: Διαχείριση εξαγωγών από την αρχή μέχρι το τέλος. Καθημερινή διαχείριση και εισαγωγή παραγγελιών στα συστήματα και τα αρχεία της Εταιρείας Επικοινωνία με τα τμήματα προγραμματισμού, προμηθειών, λογιστηρίου,... 
Οινοφυτα
4 ημέρες πριν