...στο ανθρώπινο δυναμικό μας, εξαργυρώνουμε αυτή μας την επιτυχία με γενναίες αυξήσεις σε όλο το προσωπικό καθιστώντας την θέση του ελεγκτή ασφαλείας αεροδρομίου από τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις.    Εάν είσαι άτομο που σε ενδιαφέρει:  Να εμπλουτίζεις  τις θεωρητικές... 

Dart Recruitment

λάρνακα
8 ημέρες πριν
 ...απαιτούμενα έγγραφα Επικοινωνία με τους διάφορους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς π.χ. τραπεζικά ιδρύματα, πελάτες, προμηθευτές, ελεγκτές, κτλ Αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση του προσωπικού του τμήματος Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς εργασίες που... 

BookieCo Betting Stores Ltd

λάρνακα
26 ημέρες πριν
 ...(2) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 όπως εκάστοτε τροποποιείται. (3) Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων σε θέματα ελέγχου η οποία αποκτήθηκε μετά... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
18 ημέρες πριν
 ...Πληροφορική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο), ή (β) Μέλος Σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. (2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
18 ημέρες πριν