...εκτιμήσουμε θετικά αν έχεις: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Επαγγελματική εμπειρία σε ύψος (όχι απαραίτητη) Παραμετροποίηση εξοπλισμού (HUAWEI-ERICSSON-NOKIA)  ΠΑΡΟΧΕΣ: Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης Σύμβαση αορίστου χρόνου Μισθοδοσία ανάλογα με... 
Αγία Παρασκευή
4 ημέρες πριν