Εργασία Επεξεργασία δεδομένων Θεσσαλονίκη (δήμος)

146 θέσεις εργασίας

Γραμματέας

 ...και εταιρικής ταυτότητας Διατήρηση και ενημέρωση της βάσης δεδομένων εταιρικών πελατών Διαχείριση και ενημέρωση, όταν απαιτηθεί,...  ...εκτυπωτές, ετικετέζες) και επικοινωνία με τους αρμόδιους τεχνικούς Επεξεργασία των δεδομένων ερευνών ικανοποίησης πελατών που αφορούν την... 

HR PARTNERS CONSULTANTS EE

Θεσσαλονίκη (δήμος)
7 ημέρες πριν

Νοσηλευτικό Προσωπικό - Θεσσαλονίκη

 ...στιγμή αποστέλλοντας σχετικό e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον...  ...σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά... 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

Θεσσαλονίκη (δήμος)
14 ημέρες πριν

Πωλητής Χονδρεμπορίου - Θεσσαλονίκη

 ...κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και... 

PEOPLE AT WORK

Θεσσαλονίκη (δήμος)
12 ημέρες πριν

Υπάλληλος Ταμείου - Λογιστηρίου Ασθενών

 ...στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον...  ...σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά... 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

Θεσσαλονίκη (δήμος)
11 ημέρες πριν

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας - Θεσσαλονίκη

 ...κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και θα... 

PEOPLE AT WORK

Θεσσαλονίκη (δήμος)
13 ημέρες πριν

Χειριστής Μηχανής Παραγωγής - Θεσσαλονίκη

 ...κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και... 

PEOPLE AT WORK

Θεσσαλονίκη (δήμος)
19 ημέρες πριν

Junior R&D Manager

 ...κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και θα... 

PEOPLE AT WORK

Θεσσαλονίκη (δήμος)
15 ημέρες πριν

Οδηγοί Μικρής Λιανικής - Θεσσαλονίκη

 ...κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Ολοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και... 

PEOPLE AT WORK

Θεσσαλονίκη (δήμος)
19 ημέρες πριν

Quality Assurance Manager - Σίνδος Θεσσαλονίκης

 ...κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Όλες οι υποψήφιες λαμβάνουν απάντηση και θα... 

PEOPLE AT WORK

Θεσσαλονίκη (δήμος)
ημέρα πριν

Προϊστάμενος Παραγωγής - Σίνδος Θεσσαλονίκης

 ...κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και θα... 

PEOPLE AT WORK

Θεσσαλονίκη (δήμος)
25 ημέρες πριν

Χημικός - ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης

 ...κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και θα... 

PEOPLE AT WORK

Θεσσαλονίκη (δήμος)
12 ημέρες πριν

Warehouse & Logistics Manager - Θεσσαλονίκη

 ...κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και θα... 

PEOPLE AT WORK

Θεσσαλονίκη (δήμος)
13 ημέρες πριν

C/C++ Software Engineer / Post Processing Division - Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκη...

 ...από commercial automotive, Formula 1 και Aerospace μέχρι την επεξεργασία αποτελεσμάτων ηλεκτρομαγνητικών προσομοιώσεων, με χιλιάδες χρήστες...  ...υποχρεώσεις Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: Γνώση δομών δεδομένων και αλγορίθμων Γνώση της C++ Standard Library Γνώση... 

BETA CAE Systems

Θεσσαλονίκη (δήμος)
11 ημέρες πριν

Graphic Designer ...

 ...προωθητικά υλικά, σήμανση των καταστημάτων) Δημιουργικό σχεδιασμό καταχωρήσεων σύμφωνα με το εταιρικό brief Δημιουργία και επεξεργασία υλικού digital προβολής (social media, newsletter) Επικοινωνία και συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας για την ολοκλήρωση... 

ICAP PEOPLE SOLUTIONS

Θεσσαλονίκη (δήμος)
18 ημέρες πριν

Ψυκτικός

 ...για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς και επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση εκδήλωσης πρόθεσης πρόσληψης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από τη Regency Entertainmentγια χρονικό διάστημα... 

REGENCY ENTERTAINMENT

Θεσσαλονίκη (δήμος)
8 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος

 ...για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς και επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση εκδήλωσης πρόθεσης πρόσληψης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από τη Regency Entertainmentγια χρονικό διάστημα... 

REGENCY ENTERTAINMENT

Θεσσαλονίκη (δήμος)
8 ημέρες πριν

Motion Graphic Designer - Θεσσαλονίκη

 ...προωθητικά υλικά, σήμανση των καταστημάτων) Δημιουργικό σχεδιασμό καταχωρήσεων σύμφωνα με το εταιρικό brief Δημιουργία και επεξεργασία υλικού digital προβολής (social media, newsletter) Επικοινωνία και συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας για την ολοκλήρωση... 

DUST & CREAM

Θεσσαλονίκη (δήμος)
6 ημέρες πριν

SQL Developer

 ...τουλάχιστον 1 έτος) στην υλοποίηση έργων πληροφορικής με χρήση SQL Επιθυμητή η γνώση των εφαρμογών Mantis LVision και Atlantis και βάσης δεδομένων Oracle Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Προσωπικά χαρακτηριστικά: Δημιουργική και αναλυτική σκέψη Άριστες ικανότητες... 

HR PARTNERS CONSULTANTS EE

Θεσσαλονίκη (δήμος)
7 ημέρες πριν

Marketing Executive

 ...) την προετοιμασία και παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση εκστρατειών (online και offline), γ) την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, δ) τη δημιουργία υλικού και περιεχομένου για την ανάπτυξη των στρατηγικών μάρκετινγκ. Ειδικότερα οι κύριες αρμοδιότητες θα είναι... 

PROVIL

Θεσσαλονίκη (δήμος)
ημέρα πριν

Junior Product Manager

 ...βελτιστοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας εξαρτημάτων συστημάτων. Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων των προϊόντων (ΡΡΜ). Επικοινωνεί με το σύνολο των τμημάτων της εταιρείας για την διασφάλιση της ορθής διεκπεραίωσης θεμάτων... 

ΟΜΙΛΟΣ ALUMIL

Θεσσαλονίκη (δήμος)
6 ημέρες πριν