Εργασία Εργάτες Κως (δήμος)

1 θέση εργασίας

Προσωπάρχης - Κως

 ...επιβάλλει ο ρόλος του/της. Aπαιτήσεις: Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα (γνώσεις στο εργατικό δίκαιο θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν) Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν... 

AEGEAN VIEW

Κως (δήμος)
20 ημέρες πριν