Προσόντα: Άδεια οδήγησης Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Ομαδικότητα, συνεργασία Καθήκοντα: ~ Εργασία στο τμήμα Πυροβαφής  Ωφελήματα: Ικανοποιητικό πακέτων απολαβών αναλόγως των προσόντων και πείρας (€1000 και άνω) Εξαήμερη εργασία...

P. Charalambous Painters

Πάφος
18 ημέρες πριν
 ...εργασιών. Προγραμματισμό, συντονισμό των εμπλεκομένων. Παραγγελίες και παρακολούθηση υλικών. Διαχείριση και προγραμματισμός εργατών. Προσόντα: ~ Εμπειρία σε εργοτάξια πέραν των 5 χρόνων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους... 

PASHAS RENOVATIONS

Πάφος
6 ημέρες πριν