7 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Γενικός Εργάτης

 ...ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΙΔΑΛΙΟΥ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ H Σχολική Εφορεία Ιδαλίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής θέσης Γενικού Εργάτη, με μισθοδοτική Κλίμακα Ε6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας από τη Δευτέρα... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
21 ημέρες πριν

Εργάτης/Εργάτρια / Οδηγός (Διπλός Ρόλος)

 ...Εργάτης/Εργάτρια / Οδηγός (Διπλός Ρόλος) Η Manpower Cyprus, για λογαριασμό πελάτη της, διεθνή αντιπρόσωπο διανομής προϊόντων, επιδιώκει να προσλάβει Εργάτη/Εργάτρια / Οδηγό (Διπλός Ρόλος), για μόνιμη απασχόληση στην Λάρνακα και Πάφο. Ο/η υποψήφιος/α θα έχει την ευθύνη... 

Manpower Cyprus

Πάφος
18 ημέρες πριν

Γεωπόνος

 ...να αυξηθεί και να αναπτυχθεί περεταίρω η γεωργική παραγωγή της εταιρείας. Ευθύνες Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή της Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με... 

Alion Vegetables & Fruit Co Ltd

Πάφος
21 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών Μεσολαβεί στη συνεργασία με συμβούλους, υπεργολάβους, επιμετρητές, μελετητές, επιστάτες και του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στο έργο Προσόντα / Δεξιότητες / Επαγγελματική Εμπειρία: Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ Επαγγελματική... 

CYFIELD GROUP

Πάφος
10 ημέρες πριν

Κηπουρός/Οδηγός (Διπλός Ρόλος)

 ...Καθήκοντα: Μεταφορά εργατών από και προς τον χώρο εργασίας τους Γνώσεις Κηπουρικής Προσόντα: Κάτοχος Κυπριακής Άδειας Οδηγού Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών Ομαδικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα Απολαβές αναλόγως προσόντων και πείρας Κάτοχος Επαγγελματικής... 

PFA CYPRUS HOLIDAY HOMES LTD

Πάφος
9 ημέρες πριν

Τεχνικοί Μηχανικοί

 ...σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας. (δ) Επίβλεψη εκτελούμενων εργασιών και έλεγχος τεχνικών έργων. (ε) Εποπτεία της εργασίας εργατικού ή/και άλλου κατώτερου προσωπικού. (στ) Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που απαιτείται για την προώθηση της εργασίας του και... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
5 ώρες πρινΝέα

Ηλεκτρολόγοι

 ...εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ηλεκτρολογικών Ικανότητα να μελετά και να καταλαβαίνει τεχνικά σχέδια και όρους Ακέραιος χαρακτήρας Εργατικό και υπάκουο άτομο Υπευθυνότητα και επιμέλεια στην εργασία του/της ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται... 

TELMEN LTD

Πάφος
πριν από έναν μήνα