Εργάτης/Εργάτρια

Καθήκοντα Ο/Η υποψήφιος/α θα αναλάβει την καθαριότητα του εξωτερικού χώρου της εκκλησίας, την φροντίδα του κήπου της εκκλησίας και των ζώων. Προσόντα Σχολαστικότητα στην καθαριότητα Ευγενικός χαρακτήρας Τηλέφωνο Επικοινωνίας 99757878

Το περιβολι Του Αγιου Λαζαρου

λάρνακα
26 ημέρες πριν

Εργάτης/τρια

 ...Η εταιρεία ανάπτυξης γης, Λευτέρης Λειβαδιώτης & Υιοί ζητά να προσλάβει Εργάτη/τρια (Οικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες). Προσόντα: Γνώση Ελληνικής γλώσσας Σπάτουλα και μπογιατίσματα Να χειρίζεται απλές επιδιορθώσεις συντήρησης Κάτοχος κανονικής άδειας... 

Lefteris Livadhiotis & Sons

λάρνακα
9 ημέρες πριν

Εργάτης/τρια (Alucobond)

 ...Ζητείται Εργάτης/τρια για τοποθέτηση Alucobond για πλήρη απασχόληση. Προσόντα Κάτοχος άδειας οδήγησης Γνώση στον κατασκευαστικό τομέα Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας Καθήκοντα: Εφαρμογή και τοποθέτηση Alucobond Υπεύθυνος/η εργαλείων Τηλέφωνο Επικοινωνίας... 

FNS LTD

λάρνακα
13 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 .... Καθήκοντα και ευθύνες: Προγραμματισμός έργων Επίβλεψη εργοταξίων (εάν απαιτείται) Οργάνωση και προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού & Εργοταξίου (εάν απαιτείται) Ετοιμασία μετρήσεων για παραγγελίες υλικών Επιμέτρηση έργων για προσφορές (αν απαιτείται... 

G.P.M. METAL LTD

λάρνακα
23 ημέρες πριν

Διευθυντής/τρια Έργου (Project Manager)

 ...AutoCad Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Καθήκοντα Προγραμματισμός έργου Οργάνωση των δραστηριοτήτων και εποπτείας του εργατικού δυναμικού Οργάνωση και συντονισμός των υπεργολάβων, τον έλεγχο και την παραγγελία υλικών και γενικά την παρακολούθηση και... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

λάρνακα
ημέρα πριν

Πολιτκός Μηχανικός

 ...Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Καθήκοντα: Προγραμματισμός έργου Οργάνωση των δραστηριοτήτων και εποπτείας του εργατικού δυναμικού Οργάνωση και συντονισμός των υπεργολάβων, τον έλεγχο και την παραγγελία υλικών και γενικά την παρακολούθηση και... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

λάρνακα
21 ημέρες πριν

Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Καθήκοντα και Ευθύνες: Προγραμματισμός και συντονισμός εργασιών του υπό εκτέλεση έργου Οργάνωση των εργασιών και εποπτείας του εργατικού δυναμικού Οργάνωση και συντονισμός των υπεργολάβων Έγκαιρη παραγγελία υλικών Έλεγχος ποιότητας, διαχείρισης κόστους και... 

Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

λάρνακα
26 ημέρες πριν

Βοηθός Αποθηκάριου

 ...Προσόντα Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία Δραστήριο και Εργατικό Άτομο Ικανότητα να παραμένει αποτελεσματικός κάτω από πίεση Καθήκοντα Προετοιμασία και εκτέλεση παραγγελιών για παράδοση Καθαριότητα αποθήκων Χρήση ανυψωτικού μηχανήματος (forklift) - προαιρετικό... 

ELIAS LAZOS LTD

λάρνακα
26 ημέρες πριν

Pickers (Κατάστημα Λάρνακας & Πάφου)

 ...Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής. Καλές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου. Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης. Εργατικό,ευγενικό και συνεργάσιμο άτομο. Άλλες Πληροφορίες: ~ Ωράριο εργασίας μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:30, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή... 

Χρ. Καποδίστριας & Υιοί Λτδ

λάρνακα
27 ημέρες πριν

Επιστάτης/τρια Εργοταξίου

 ...τεχνητών Να τοποθετεί υψόμετρα με το Level μετά από συνεννόηση με τον μηχανικό Να συμπληρώνει το ημερήσιο ημερολόγιο σχετικά με εργατικό δυναμικό και τα μηχανήματα κάτω από την εποπτεία του/της όπως και στην εργασία την οποία δουλεύουν Να επιβεβαιώνει ότι το... 

A&A Apostolides Contractors & Developers

λάρνακα
6 ημέρες πριν