Ζητείται εργάτης κατασκευών - Κατασκευές - Τεχνικές εργασίες

€ 780

Παροχή βοήθειας σε τεχνίτες και χειριστές μηχανημάτων σε κατασκευαστικά έργα Ανέγερση και αποσυναρμολόγηση σκαλωσιών, ραμπών κτλ. Εκφόρτωση και μεταφορά υλικών στα εργοτάξια Χρήση εξοπλισμού για το σπάσιμο παλιών δομών και κατασκευών Χρήση εκρηκτικών για την ...
Μυτιληνη
5 ημέρες πριν

Τεχνικος συναγερμου

Κάντε πρώτοι αίτηση
Αντικείμενο Εργασίας ~Την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και των συναγερμών. ~Την κατάλληλη σύνδεσή τους με τους πίνακες ελέγχου. ~Τον εντοπισμό των σημείων τοποθέτησης. ~Συντήρηση συναγερμού, επιδιόρθωση σφαλμάτων και αντικατάσταση. Απαραίτητα προσόντα... 

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Π & ΣΙΑ ΟΕ

Μυτιληνη
5 ημέρες πριν

Τεχνικος συναγερμου

Κάντε πρώτοι αίτηση
Αντικείμενο Εργασίας ~Την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και των συναγερμών. ~Την κατάλληλη σύνδεσή τους με τους πίνακες ελέγχου. ~Τον εντοπισμό των σημείων τοποθέτησης. ~Συντήρηση συναγερμού, επιδιόρθωση σφαλμάτων και αντικατάσταση. Απαραίτητα προσόντα ~... 

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Π & ΣΙΑ ΟΕ

Μυτιληνη
5 ημέρες πριν

Υπεύθυνος τμήμα συναγερμού

Κάντε πρώτοι αίτηση
Αντικείμενο Εργασίας ~Παρακολούθηση Παραγγελιών των πελατών ~Σύνταξη προσφορών ~ Προετοιμασία Αναφορών για την εμπορική ομάδα ~Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες για την εκπόνηση των έργων Απαραίτητα προσόντα ~Πτυχίο Ηλεκτρολόγου... 

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Π & ΣΙΑ ΟΕ

Μυτιληνη
5 ημέρες πριν

Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων 1) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Βοστάνη¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001651, 2) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Πύργος¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001655... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
πριν από έναν μήνα

Sales Representative Advisor - ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

 ...μηνιαίες αποδοχές. Αρχική εκπαίδευση με αποδοχές από την 1η ημέρα. Μηνιαίο & Ημερήσιο Bonus παραγωγικότητας. Σταθερό ωράριο εργασίας πενθήμερο 8ωρο/6ωρο (όχι βάρδιες). Αξιοπιστία και συνέπεια στις πληρωμές. Σύμβαση αορίστου χρόνου. Πρόγραμμα συστάσεων (... 

I CALL SUPPORT & GROWTH ΙΚΕ

Μυτιληνη
ημέρα πριν

Φροντιστής

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: 5163939 και διάρκεια υλοποίησης... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Οδηγός

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση της παράτασης του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: 5163939 και διάρκεια... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Ψυχολόγος

 ...απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης ( 40ώρες/εβδομάδα). Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της υπό ένταξη έργου της: 3ης Τροποποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Διερμηνέας Σομαλικών

Προκήρυξη (9/1/2023) Διερμηνέας Σομαλικών Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Νοσηλευτής-τρια ΠΕ/ΤΕ

 ...Νοσηλευτές από τους επιλαχόντες οι οποίοι θα απασχοληθούν από 1-8-2023. Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση της παράτασης του έργου: “Λειτουργία Δομών... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Διερμηνέας Λινγκάλα (Μερικής Απασχόλησης)

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της παράτασης του έργου: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: 5163939 και διάρκεια... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Σύμβουλος Πωλήσεων με έδρα Βόρειο ή Βορειοανατολικό Αιγαίο(ref.242023)

 ...δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αιτήσεις ή βιογραφικά χρησιμοποιούνται από τη VITEX A.E. περιοριστικά για τη διερεύνηση κάλυψης θέσεων εργασίας, διατηρούνται απολύτως εμπιστευτικά και διαγράφονται μετά πάροδο 6 μηνών από την παραλαβή τους. Για περισσότερες πληροφορίες βλ.... 

VITEX ΑΕ

Μυτιληνη
3 ημέρες πριν

Μηχανικός Πωλήσεων με έδρα Βόρειο ή Βορειοανατολικό Αιγαίο(ref.232023)

 ...δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αιτήσεις ή βιογραφικά χρησιμοποιούνται από τη VITEX A.E. περιοριστικά για τη διερεύνηση κάλυψης θέσεων εργασίας, διατηρούνται απολύτως εμπιστευτικά και διαγράφονται μετά πάροδο 6 μηνών από την παραλαβή τους. Για περισσότερες πληροφορίες βλ.... 

VITEX ΑΕ

Μυτιληνη
3 ημέρες πριν

Ψυχολόγοι, Κοιν. Λειτουργοί, Δικηγόροι, Νοσηλευτές, Εκπαιδευτικός, Μάγειρες, Υπεύθυνοι καθημερινής φροντίδας, Καθαριστές, Διερμηνείς

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής της στην πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)» με Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 1646 για την υποβολή προτάσεων στο... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν