Εργασία Εργοδηγός Κύπρος

1 θέση εργασίας

Εργοδηγός

 ...Η εταιρεία Multipro Ltd, εργοληπτική Α τάξης επιθυμεί να προσλάβει  Εργοδηγό οικοδομικών έργων. Προσόντα: Ελάχιστη σχετική πείρα 3 ετών. Τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Καθήκοντα: Οργάνωση εργοταξίου. Συντονισμός και επίβλεψη... 

MULTIPRO LTD

Κύπρος
28 ημέρες πριν