Εργασία Ζητούν Ίλιο (δήμος)

1 θέση εργασίας

Iατροί Nευρολόγοι

Ο Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ζητεί Iατρούς Nευρολόγους για στελέχωση νευρολογικού τμήματος (ΗΜΓ -ΗΕΓ) για τα υποκαταστήματα Ιλίου και Αθηνών .

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ

Ίλιο (δήμος)
14 ημέρες πριν