Εργασία Ηλεκτρονικοσ Κως (δήμος)

1-9 από 9 αποτελέσματα

BLUE LAGOON / PALAZZO DEL MARE  -  Κως (δήμος)
 ...Διαμονή και διατροφή Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: υπόψη Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Σακέρογλου Γεωργίου, τηλ: 22420 54580 και φαξ : 22420 54546... 
8 ημέρες πριν
AEGEAN VIEW  -  Κως (δήμος)
 ...καλές επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά) Να είναι δημιουργικός με εξαιρετικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Excel, Micros) Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις Η επιχείρηση προσφέρει: Διαμονή... 
4 ημέρες πριν
AEGEAN VIEW  -  Κως (δήμος)
 ...καλές επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά) Να είναι δημιουργική με εξαιρετικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Excel, Micros) Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των... 
4 ημέρες πριν
AEGEAN VIEW  -  Κως (δήμος)
 ...επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα (δεύτερη γλώσσα θα εκτιμηθεί) Να είναι δημιουργικός με εξαιρετικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Excel, Micros) Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των... 
8 ημέρες πριν
AEGEAN VIEW  -  Κως (δήμος)
 ...καλές επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά) Να είναι δημιουργική με εξαιρετικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Excel, Micros) Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των... 
4 ημέρες πριν
Κώς
 ...πωλήσεων •Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, συμβουλευτικής και υποκίνησης •Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι απαραίτητο να διαθέτουν επαγγελματικό χώρο Παρακαλούνται οι υποψήφιοι , να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ****@*****.***
9 ημέρες πριν
AEGEAN VIEW  -  Κως (δήμος)
 ...καλές επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά) Να είναι δημιουργικός με εξαιρετικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Excel, Micros) Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των... 
8 ημέρες πριν
Κώς
 ...σκοπό τη προώθηση υπηρεσιών μεγάλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι , να αποστείλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή που να δηλώνουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει να εργασθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ****@*****.***
9 ημέρες πριν
Κώς
 ...υγιεινής, ασφάλειας και διαχείρισης των τροφίμων ΗΑCCP (Μάγειρας Α' και Β') Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση ή αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στη διεύθυνση ****@*****.*** Παροχές ~Εξαιρετικό εργασιακό... 
24 ημέρες πριν