...επαγγελματική κατάρτιση Εάν θέλεις λοιπόν να γίνεις μέλος της ομάδας μας, απέστειλε το βιογραφικό σου σημείωμα με τον κωδικό της θέσης PGS-HR037 στο ****@*****.*** ή συμπλήρωσε την ηλεκτρονική αίτηση εργασίας στην ιστοσελίδα μας . Όλα τα βιογραφικά... 

P.G.S Lighting - Electrical

Πάφος
23 ώρες πριν
 ...MEDICARE LTD , με πολυετή εμπειρία στην εισαγωγή και εμπορία οπτικών προϊόντων αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης: Υπεύθυνος/η Προώθησης Οπτικών Ειδών και Οφθαλμικών Διορθωτικών Φακών (Κωδικός Θέσης: ΟΕ01/24) Απαραίτητα Προσόντα:... 

A. POTAMITIS MEDICARE LTD

Πάφος
10 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων...  ...μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω του ιστότοπου στη θεματική...  ...(ζ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
4 ημέρες πριν
 ...ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (...  ...στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (). 2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις...  ...Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Σημειώνεται ότι, πριν την... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
10 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γίνεται...  ...ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω του ιστότοπου στη...  ...ισότιμο προσόν στην Αρχαιολογία. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
10 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γίνεται δεκτή η...  ...της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω του ιστότοπου...  ...οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο...  ...ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ΄ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
17 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑ - ΦΥΛΑΚΕΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων...  ...της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω του ιστότοπου...  ...καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση...  ...τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
17 ημέρες πριν
 ...ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ...  ...είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €26.541,66...  ...στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (). (5) Ακεραιότητα...  ...Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). (5) Αιτήσεις που δεν... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
4 ημέρες πριν

€ 1300 - € 1800

 ...τετραετούς φοίτησης ~Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας ~Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ~Προϋπηρεσία σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο Ο Εργοδότης Προσφέρει: ~Μισθός: 1300-1800 καθαρά ~13ος μισθός ~Ταμείο προνοίας ~Δωρεάν διαμονή ~Συνεχής εκπαίδευση και... 

Grecruitment

Πάφος
25 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ...  ...της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω του ιστότοπου...  ...αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός...  ...ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σ΄ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
17 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Γίνεται δεκτή η υποβολή...  ...της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω του...  ...οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός...  ...ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
10 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων...  ...της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ( gov.cy) ή μέσω του...  ...του προσόντος: Νοείται ότι, ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή...  ...ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
17 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ,...  ...ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω του ιστότοπου στη...  ...Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
4 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γίνεται...  ...της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω της Κυβερνητικής...  ...αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός...  ...ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
4 ημέρες πριν
 ...διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2024 και θα αφορούν θέσεις (με κλίμακες εισδοχής Α2-7 και Α8) οι οποίες θα δημοσιευθούν...  ...και Διατμηματικές Εξετάσεις για Προαγωγές στο Δημόσιο (Α13, Α14, Α15) με βάση τη νέα διαδικασία που προνοεί ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή,... 

diktio.cy

Πάφος
26 ημέρες πριν
 ...ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γίνεται...  ...της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω του ιστότοπου...  ...αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός...  ...ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
10 ημέρες πριν
 ...ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις...  ...και την ανάπτυξη της εργασίας και ζωής σ/ αυτό, περιλαμβανόμενης και της ευθύνης...  ...επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
4 ημέρες πριν
 ...Ο Όμιλος Εταιρειών G.D.L. Trading, ένας απο τους ηγέτες στον τομέα της εισαγωγής και διανομής τροφίμων, ζητά να προσλάβει άμεσα Διανομέα...  ...ηλεκτρονική διεύθυνση  ****@*****.*** και αναφέρουν για ποια θέση και πόλη απευθύνεται η αίτηση. Εναλλακτικά επικοινωνήστε στο... 

GDL TRADING LTD

Πάφος
7 ημέρες πριν
 ...παρασκευή του τέλειου καφέ με ταχύτητα και ακρίβεια, ξανά και ξανά, αλλά ο/η καθένας/ καθεμία φέρνει τη δική του/της αίσθηση και...  ...πρόγραμμα συνεχής εκπαίδευσης. ~ Ευκαιρίες ανέλιξης μέχρι διευθυντικές θέσεις. Αν σε ενδιαφέρει να γίνεις μέλος της ομάδας μας συμπλήρωσε... 

Symeonides Coffee Cyprus LTD

Πάφος
12 ημέρες πριν
 ...δραστηριότητες της εταιρείας Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Βασικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας Ετήσια άδεια Δημόσιες αργίες Προμήθεια επί των πωλήσεων/ bonus Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη ΠΩΛΗΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:... 

CULINARY COMPANY LTD

Πάφος
22 ημέρες πριν
 ...καταστήματος. Σωστή ταξινόμηση προϊόντων. Διαχείρισ η ταμείου. Βασικές απαιτήσεις της θέσης: Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Κοινωνικό άτομο με δεξιότητε ς διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η προηγούμενη εμπειρία σε κατάστημα λιανικού εμπορείου... 

Prive Sports

Πάφος
23 ώρες πριν
 ...Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου ΛΤΔ (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας Δημόσιων Επιβατικών...  ...επιπρόσθετο προσόν. Προηγούμενη Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Απολαβές και Ωφελήματα : ~... 

Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) ΛΤΔ

Πάφος
23 ώρες πριν
 ...περισσότερα από 1600 άτομα! Είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες και είμαστε ο εαυτός μας, όλοι όμως κάτω από της ίδιες αξίες, Serve, Inclusion,...  ...Στους 6 μήνες θα πάρεις αύξηση και οι κλίμακες μας για την ίδια θέση φτάνουν σε βάθος 4 χρόνων! Βεβαίως εμείς θα θέλαμε να εξελιχθείς... 

McDonald’s™ Cyprus

Πάφος
23 ώρες πριν
 ...εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί ομαδικότητα και επαγγελματικότητα. Ο ρόλος περιλαμβάνει 4 βασικές κατηγορίες ευθύνης: Διασφάλιση...  ...στον τομέα της εστίασης ή φιλοξενίας ή λιανεμπόριο σε υπεύθυνη θέση Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών... 

McDonald’s™ Cyprus

Πάφος
23 ώρες πριν
 ...καφέ. Απαραίτητα προσόντα: Προηγούμενη εμπειρίας σε παρόμοια θέση δεν απαιτείται   Ευχάριστη προσωπικότητα Ομαδικό πνεύμα...  ...ροφημάτων Καθαριότητα του χώρου ευθύνης Θέλεις να είσαι εσύ ο/η επόμενος/η barista, που θα φορέσει την ποδιά του Kawacom’s στη... 

P & TH Just Roasted Ltd

Πάφος
12 ημέρες πριν
 ..., Κύπρο, ζητά να προσλάβει έμπειρο και προσοντούχο άτομο για την θέση Μηχανικού Οχημάτων για το συνεργείο επιβατικών και εμπορικών οχημάτων...  ..., κιβωτίων ταχυτήτων, συστημάτων ανάρτησης, διεύθυνσης κ.ο.κ. Ικανότητα να εργάζεται σε ομαδικό περιβάλλον. Κάτοχος έγκυρης... 

THEMIS CHARALABIDES TCR LTD

Πάφος
22 ημέρες πριν
 ...Διανομείς (Courier) με μικρό Βαν για τις Περιοχές (3 ξεχωριστές θέσεις για κάθε περιοχή): Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και τα περίχωρα. Προσόντα...  ...προσόν. Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια στην οδήγηση και ο σεβασμός στον πελάτη & συνεργάτη. Βασικά Καθήκοντα: Διανομή... 

Primewell Management Ltd

Πάφος
26 ημέρες πριν
 ...περισσότερα από 1600 άτομα! Είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες και είμαστε ο εαυτός μας, όλοι όμως κάτω από της ίδιες αξίες, Serve, Inclusion,...  ...Στους 6 μήνες θα πάρεις αύξηση και οι κλίμακες μας για την ίδια θέση φτάνουν σε βάθος 4 χρόνων! Βεβαίως εμείς θα θέλαμε να εξελιχθείς... 

McDonald’s™ Cyprus

Πάφος
23 ώρες πριν
 ...Davidoff με βάση την Λευκωσία ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο για τη θέση Trade Marketing Representative . Ευθύνες και Καθήκοντα...  ...****@*****.*** με θέμα ‘Trade Marketing Representative’. Ο χειρισμός όλων των αιτήσεων θα γίνει με αυστηρή εμπιστευτικότητα.... 

PHOENICIA FEREOS CYPRUS LTD

Πάφος
18 ημέρες πριν
 ...Τίτλος Θέσης: Υπεύθυνος/η Τεχνικός Πανεπιστημίου Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος Λεωφ, Δανάης 2 Πάφος 8042 Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις...  ...Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος αναζητά Υπεύθυνο/η Τεχνικό Πανεπιστημίου ο/η οποίος/α θα έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των... 

Neapolis University Pafos

Πάφος
4 ημέρες πριν