Εργασία Καθαριότητα Ασπρόπυργος (δήμος)

4 θέσεις εργασίας

Εργάτης Ράμπας Υγραερίου - Ασπρόπυργος

 ...εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες Λοιπά Φροντίζει για την καλή κατάσταση των μηχανημάτων και την καθαριότητα στους χώρους ευθύνης του Αποτελεί μέλος της ομάδας Πυρασφάλειας και συμμετέχει στις προγραμματισμένες ασκήσεις αυτής... 

OPTIMAL HR GROUP

Ασπρόπυργος (δήμος)
23 ημέρες πριν

Χειριστής Συσκευασίας

 ...περιπτώσεις που δεν απαιτείται η εμπλοκή του Τμήματος Συντήρησης, υπό την καθοδήγηση του ομαδάρχη συσκευασίας • Φροντίζει για την καθαριότητα και την τάξη στο χώρο της συσκευασίας • Συμμετέχει στη διαδικασία απογραφής (ετικέτες, πώματα, δοχεία κλπ) • Λαμβάνει δείγμα... 
Ασπρόπυργος
7 ημέρες πριν

Υπεύθυνος γραμμής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ YPG1021

 ...εταιρείας. Ελέγχει την ορθή τήρηση του προγράμματος παραγωγής και την αποτελεσματική λειτουργία της γραμμής. Ελέγχει και συντονίζει τους εργαζομένους στη γραμμή παραγωγής. Τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, καθαριότητας και ασφάλειας προϊόντος.... 

OSCAR ABEE

Ασπρόπυργος
13 ημέρες πριν

Εργάτες Παραγωγής & Αποθήκης

 ...θέσεις θα θεωρηθούν προσόν. Αρμοδιότητες: Συσκευασία. Προετοιμασία παραγγελιών. Διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας στους χώρους ευθύνης της παραγωγής – αποθήκης. Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες της παραγωγής – αποθήκης. Εφαρμογή... 

ΤΟΥΡΩΝ Α.Ε.

Ασπρόπυργος
24 ημέρες πριν