Εργασία Κατασκευαστική Αγία Παρασκευή (δήμος)

1 θέση εργασίας

Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης

 ...Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών Αντίστοιχη αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα προμηθειών τεχνικής/κατασκευαστικής/εργοληπτικής εταιρίας και από αντίστοιχη θέση ευθύνης Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής με την θέση ειδικότητας Άριστη γνώση και... 

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ

Αγία Παρασκευή (δήμος)
12 ημέρες πριν