Εργασία Κατασκευαστική Ασπρόπυργος (δήμος)

1 θέση εργασίας

Βοηθός Μηχανικός Συντήρησης- (ref. 232021)

 ...γνώσεις υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων. Βασικές γνώσεις άρμοσης εξάρμοσης μηχανολογικών εξαρτημάτων. Επιθυμητές Κατασκευαστικές και τεχνικές ικανότητες Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Απαραίτητες... 

VITEX AE

Ασπρόπυργος
25 ημέρες πριν