9 θέσεις εργασίας

Κοινωνικός Λειτουργός

 ...υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα»...  ...πόλη της Μυτιλήνης. Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης ΘΕΣΕΙΣ Κοινωνικός Λειτουργός Κ-Λ. 1 Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Κοινωνικός Λειτουργός

 ...Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ:...  ...θέσεις εργασίας: Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις Κοινωνικός Λειτουργός Κ-Λ 1 Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Φροντιστής

 ...ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής:...  ...ενός ολιστικού προγράμματος υποστήριξης, προστασίας και κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στη χώρα μας». Στόχος... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Ψυχολόγος

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Φροντιστής

 ...προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: 5163939 και διάρκεια υλοποίησης από 01/02/2022 ως 31/01/2023, το... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Διερμηνέας Σομάλι

 ...φιλοξενίας για το έτος 2021, της Δράσης: 3ης Τροποποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282 από το Εθνικό Πρόγραμμα... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Διερμηνέας Σομαλικών

 ...προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 2ης Τροποποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5063493 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου,... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Διερμηνέας Λινγκάλα

 ...προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: 5163939 και διάρκεια υλοποίησης από 01/02/2022 ως 31/01/2023, το... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
2 μήνες πριν

Διερμηνέας Σομαλικών - (Μερικής Απασχόλησης)

 ...θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της παράτασης του έργου: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: 5163939 και διάρκεια υλοποίησης από 01/02/2022 ως 31/01/2023, το... 

Iliaktida Amke

Μυτιληνη
πριν από έναν μήνα