ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 ...φορείς  Συμμετοχή στην διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης  Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στη σχολική κοινότητα σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία  Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο  Υποχρεωτικά προσόντα:  Πτυχίο... 

ΕΛΕΠΑΠ

Βόλος
4 ημέρες πριν

Θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων στο τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

 ...’ επιλογήν υποχρεωτικό Ζ εξαμήνου / 5 ώρες διδασκαλίας (3Θ + 2Α)/διδακτικό έργο που πρόκειται να ανατεθεί κατά το άρθρο 64]. 3. Κοινωνική Ψυχολογία, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Α εξαμήνου / 2 ώρες διδασκαλίας (2Θ)/διδακτικό έργο που πρόκειται να ανατεθεί κατά το άρθρο 64... 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Βόλος
6 ημέρες πριν