Εργασία Κομμωτηρια Κύπρος

1-1 από 1 αποτελέσματα

Onwork HR & Strategy Advisory  -  Κύπρος

 ...για την τήρηση των κανόνων υγιεινής του εργασιακού του χώρου Να τηρεί τους κανόνες εξυ π ηρέτησης πελατών του κομμωτηρίου Να εφαρμόζει ε π ιτυχώς τις αρχές της βαφής , όλα τα στάδια π ροετοιμασίας για τη βαφή των μαλλιών , τις... 
17 ημέρες πριν