Εργασία Λογιστη Παιανία (δήμος)

1 θέση εργασίας

Bοηθός λογιστή

Ζητείται βοηθός λογιστή για: - Καταχώρηση παραστατικών - Σύνταξη και απόδοση φόρων (ΦΠΑ , ΦΜΥ, κλπ) - Συμφωνίες λογαριασμών τραπεζών, προμηθευτών, πελατών. - Διαχείριση ταμείου , αξιογράφων - Επαφή με ΔΟΥ ΕΦΚΑ Δημόσιες Υπηρεσίες - Διαχείριση μητρώων, παγίων... 

Triton Act

Παιανία (δήμος)
12 ημέρες πριν