488 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Γραμματειακή Υποστήριξη

 ...SCH) παρέχει επαγγελματικές λύσεις για την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),συμπεριλαμβανομένων τεχνοοικονομικών μελετών, σχεδιασμού, προμήθειας εξοπλισμού,κατασκευή (EPC), λειτουργία και συντήρηση (O&M) είτε για φωτοβολταϊκά (PV) είτε Αιολικά (WFs) πάρκα... 

SOLAR CELLS HELLAS S.A

Αθήνα
21 ημέρες πριν

Μηχανικός Κατασκευής Έργων Υποδομής

 ...Μηχανικός Κατασκευής: Παρακολουθεί και συντονίζει την κατασκευή των μεγάλων τεχνικών έργων, την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων / μελετών και την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα Εκπονεί τις μελέτες αξιολόγησης αναφορικά με τη δυνατότητα... 

CollegeLink

Ελλάδα
2 μήνες πριν

Business Consultant - Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 ...Συλλογή και έλεγχος απαραίτητων δικαιολογητικών για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ Πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων... 

QBC

Αθήνα
15 ημέρες πριν

Αρχιτέκτονας Κατασκευής

 ...θέσης Μηχανικού Κατασκευής σε κτιριακά έργα στην Αθήνα. Αρμοδιότητες Συντονισμός και έλεγχος της ορθής εφαρμογής των μελετών του έργου Επίβλεψη και οργάνωση εργασιών εργοταξίου και τήρηση του καθημερινού προγράμματος Επικοινωνία με υποψήφιους εργολάβους... 

VITAEL SA

Αθήνα
10 ημέρες πριν

Μηχανικός - Υπεύθυνος Τεχνικού Γραφείου Έργων Υποδομής

 ...Συντονισμός και παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων των συνεργατών και εμπλεκομένων μερών Έλεγχος, συντονισμός και διανομή των μελετών του έργου και παρακολούθηση των τροποποιήσεων τους Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη των αναφορών προόδου των έργων και των... 

CollegeLink

Αθήνα
2 μήνες πριν

Βοηθός Λογιστή

 ...SCH) παρέχει επαγγελματικές λύσεις για την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),συμπεριλαμβανομένων τεχνοοικονομικών μελετών, σχεδιασμού, προμήθειας εξοπλισμού,κατασκευή (EPC), λειτουργία και συντήρηση (O&M) είτε για φωτοβολταϊκά (PV) είτε Αιολικά (WFs) πάρκα... 

SOLAR CELLS HELLAS S.A

Μαρούσι
21 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...είστε μέλος της ομάδας έμπειρων μηχανικών, θα συμμετέχετε στη διαχείριση των έργων, την επίβλεψη και τον σχεδιασμό ηλεκτρολογικών μελετών, κοστολόγηση και σύνταξη προσφορών. Θα είστε υπεύθυνοι για τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό- εγκατάσταση και σύνδεση... 

DIMKAT Construction

Αθήνα
21 ημέρες πριν

Graduate Program | Beyond Green Skills

 ...αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των Εμπορικών & Βιομηχανικών Κτιρίων, καθώς ξεκινώντας από το στάδιο της μελέτης και προχωρώντας στην κατασκευή κάθε έργου, παρακολουθούμε τις υποδομές του σε όλη τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, η ομάδα των Μελετητών... 

Schneider Electric AEBE

Αθήνα
8 ημέρες πριν

Project Manager Κατασκευής Έργων ΑΠΕ

 ...για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών, συντάσσει Συμβάσεις Κατασκευής και παρακολουθεί την εκτέλεση τους Ελέγχει τις μελέτες εντοπίζοντας έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις και προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες Ενημερώνει τον Διευθυντή Κατασκευών για... 

CollegeLink

Αθήνα
2 μήνες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων Κατασκευής

 ...προμετρήσεις των ποσοτήτων υλικών και εξοπλισμού Συντονίζει την έγκαιρη παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές Ελέγχει τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις και σε συνεννόηση με μελετητή φροντίζει για την τροποποίηση τους Διασφαλίζει... 

CollegeLink

Ελλάδα
2 μήνες πριν

Senior Project Planner (on behalf of our client)

 ...μεθοδολογίες προγραμματισμού και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων (resource & cost loading, curves, KPI’s, EAV methodology etc.) Μελετά τις συμβάσεις των έργων και ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις προθεσμίες Ενημερώνει το χρονοδιάγραμμα σε μόνιμη βάση, οργανώνει... 

CollegeLink

Αθήνα
22 ημέρες πριν

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Γραμματείς / Υπάλληλοι Υποδοχής – Τηλ. Κέντρου Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής ή συναφούς αντικειμένου Άριστη γνώση Η/Υ και γρήγορη δακτυλογράφηση (γνώση του προγράμματος SLIS και έλεγχος ...

Affidea

Αθήνα
4 ημέρες πριν

Receptionist-Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου

Κύρια καθήκοντα: Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου Διαχείριση αλληλογραφίας Υποδοχή επισκεπτών Απαραίτητα Προσόντα: Γνώση MS Office Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Δεξιότητες : Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα...

EUROCATERING Α.Ε.

Αχαρνές
2 ημέρες πριν

Άνοιγμα 3 θέσεων στο κέντρο της Αθήνας

Μέσα από πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θεωρητικό & πρακτικό επίπεδο, θα ενταχθεί στο τμήμα Marketing & Πωλήσεων. Θα χάσεις αυτή την ευκαιρία καριέρας?  Μία τυπική μέρα στην ομάδα μας: Εκπαίδευση πάνω σε τεχνικές Πωλήσεων & Marketing (θεωρία). Meeting με την ομάδα...
Αθήνα
3 ημέρες πριν

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ [ΑΘΗΝΑ]

 ...) εξοπλισμού κορυφαίων κατασκευαστικών οίκων. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες, Σύνταξη προσφορών, Παρακολούθηση αιτημάτων, Μελέτη και Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και διαδικασίες προμηθειών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσφέρει: Πλήρη απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου... 

PEGASUS S.A.

Χαλάνδρι
5 ημέρες πριν

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

 ...Αρμοδιότητες Τήρηση  διπλογραφικών βιβλίων ( καταχώριση παραστατικών ) Υπολογισμός και υποβολή υποχρεώσεων (ΦΠΑ, Intrastat, Listing, Δημοτικά Τέλη) Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης. Πτυχίο Αγγλικών. Επιθυμητή προϋπηρεσία... 
Θεσσαλονίκη
14 ημέρες πριν

Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) τηλεφωνικού κέντρου

Η KSM, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά: Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.) τηλεφωνικού κέντρου Ο πελάτης: Οργανισμός ενέργειας Περιγραφή καθηκόντων: Ο/Η Υπεύθυνος/η Έργου (Υ.Ε.), θα λειτουργεί ως επικεφαλής και συντονιστής/στρια της Ομάδας Έργου. Καθορισμός των...
Αθήνα
9 ημέρες πριν

ΟΔΗΓΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα με πάνω από 11.000 εργαζόμενους και μπορείτε να διεκδικήσετε και εσείς μία θέση στη μεγάλη οικογένεια της METRO! Για τα Κέντρα Διανομής Οινοφύτων & Μάνδρας , με παροχή μετακίνησης από και προς την έδρα εργασίας...

METRO AEBE

Οινοφυτα
3 ημέρες πριν

Υπεύθυνος Πωλήσεων Αχαΐας

 ...εξυπηρέτησης και προσήλωση στο στόχο. Καλή διαπροσωπική επικοινωνία, εμπορικό ενδιαφέρον, βασικές τεχνολογικές ικανότητες και διαρκή μελέτη των αναγκών των πελατών. Να είναι ομαδικοί παίκτες , να ενδιαφέρονται για την διαρκή βελτίωση της δουλειάς τους, να είναι... 

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ

Πατρα
2 ημέρες πριν

Υπάλληλο για το τμήμα Παραγγελιοληψίας και Τιμολόγησης

 ...δεδομένα που παρέχετε, στο πλαίσιο της αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος για εύρεση εργασίας στην Εταιρεία μας, με σκοπό τη μελέτη και αξιολόγησή του για τη διερεύνηση της δυνατότητας πιθανής επαγγελματικής συνεργασίας μαζί σας, σύμφωνα με τις διατάξεις της... 

ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΒΕΕ

Ασπρόπυργος
ημέρα πριν