Εργασία Μεταλλειολόγος

1 θέση εργασίας

Μεταλλειολόγος ή Γεωλόγος Πωλητής

Περιγραφή Η Drilling Blasting Service έχει οριστεί επίσημος αντιπρόσωπος της Σουηδικής εταιρείας EPIROC HELLAS, πρωτοπόρας εταιρείας μηχανημάτων τεχνικών έργων και λατομείων με έδρα τη Θεσσαλονική. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, αναζητούμε να εντάξουμε στην Ομάδα...
Θεσσαλονίκη
πριν από έναν μήνα