1 θέση εργασίας

Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Σχεδίων

 ...κατάλληλης δράσης για την ενίσχυση των έργων. Προφίλ Υποψηφίου – Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών / Πολυτεχνικών Σχολών (μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός) Επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή και διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου και... 

SIGMA A.E.

Ιωάννινα
2 ημέρες πριν