...Προφίλ υποψηφίου Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, θετικών επιστημών ή στο ευρύτερο περιεχόμενο της πληροφορικής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) στον συντονισμό, στην παρακολούθηση... 
Πειραιάς
3 ημέρες πριν
 ...(Βusiness continuity plan). Προφίλ υποψηφίου ~Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πληροφορική ή στην ασφάλεια πληροφοριών, Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ασφάλεια πληροφοριών. ~Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία ως μηχανικός πληροφοριακών συστημάτων. ~Προηγούμενη εμπειρία... 

Κεντρικα Γραφεια

Πειραιάς
πριν από έναν μήνα
 ...της Αγγλικής γλώσσας Άριστη γνώση Η/Υ και ιδιαίτερα MS Office Προϋπηρεσία 1 έως 2 ετών περίπου σε συναφές αντικείμενο Μεταπτυχιακό σε Λογιστική & Ελεγκτική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως και Επαγγελματική Πιστοποίηση (ACCA, ICAEW, ΙΕΣΟΕΛ, κ.λπ.), ολοκληρωμένη... 
Αθήνα
11 ημέρες πριν
 ...ότι οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και διαχειρίζονται κατάλληλα. Απαραίτητα Προσόντα ~ Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ασφάλεια Πληροφοριών (υψηλής αξίας). ~ Πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής ή της Μηχανολογίας Υπολογιστών. ~ Πιστοποιήσεις... 
Αθήνα
2 ημέρες πριν
 ...και συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από το αντικείμενο του έργου Απαραίτητα Προσόντα ● Πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε πεδία συναφή με κυκλική οικονομία, περιβαλλοντικές επιστήμες κλπ. ● Καλή εξοικείωση με την Κυκλική Οικονομία ● Τουλάχιστον... 
Αθήνα
24 ημέρες πριν
 ...πενθήμερη απασχόληση. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Λογιστική θα συνεκτιμηθεί. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών. Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων... 
Αθήνα
2 ημέρες πριν
 ...γραπτού λόγου Γνώσεις λογιστικής και οικονομικής ανάλυσης Ικανότητα αντίληψης αριθμών Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα ~ Μεταπτυχιακός Τίτλος Απαιτούμενες ικανότητες / δεξιότητες Σχεδιασμός, προγραμματισμός και οργάνωση Αναλυτική και συνθετική σκέψη... 
Αθήνα
12 ημέρες πριν
 ...Εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων Πολύ καλή χρήση των νέων τεχνολογιών Σταθερότητα στην εργασία Επιπλέον θα εκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος στην ξενόγλωσση εκπαίδευση Παροχές Πλήρης απασχόληση, επιδόματα - δώρα - bonus Moντέρνο και σύγχρονο περιβάλλον... 
Αθήνα
26 ημέρες πριν
 ...πωλήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων Απαραίτητα Προσόντα Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: ~Πτυχίο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ (Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός) ~Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών ~Οργανωτικές, επικοινωνιακές... 
Αθήνα
12 ημέρες πριν
 ...Απαραίτητα Προσόντα Υποχρεωτικά προ απαιτούμενα θέσης: Υποχρεωτικό Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού ή Βusiness Administration. Υποχρεωτικός Μεταπτυχιακός τίτλος (MBA, Master e.t.c). Άριστες δεξιότητες Sales Engineering. Επικοινωνιακή δεξιότητα & διαπροσωπικές ικανότητες.... 
Αθήνα
πριν από έναν μήνα
 ...Επικοινωνία με πελάτες Απαραίτητα Προσόντα • Απόφοιτος/η Οικονομικών Επιστημών η παρεμφερούς κλάδου • Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί προσόν • Τουλάχιστον ένας (1) χρόνος προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση • Επιθυμητή Γνώση του θεσμικού... 
Αθήνα
24 ημέρες πριν
 ...(Calc ή Excel ) Οργανωτικότητα και ικανότητες ιεράρχησης Προσοχή στη λεπτομέρεια και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Μεταπτυχιακό σε Λογιστική & Ελεγκτική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως και Επαγγελματική Πιστοποίηση (ACCA, ICAEW, ΙΕΣΟΕΛ, κ.λπ.), ολοκληρωμένη... 
Αθήνα
πριν από έναν μήνα
 ...Υποστηρικτικός Υπάλληλος Πτωχευτικού Δικαίου χρειάζεται να διαθέτεις: πτυχίου ΑΕΙ οικονομικών,νομικής ή πολιτικών επιστημών μεταπτυχιακό δίπλωμα στην τραπεζική θα εκτιμηθεί άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας άριστη χρήση MS Office, κυρίως excel κριτική... 
Αθήνα
πριν από έναν μήνα
 ...Απαραίτητα Προσόντα ~ Πτυχίο ΑΕΙ στην Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφορικής, Στατιστικής, Μαθηματικών, Μηχανικών ~ Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Στατιστική /Συστήματα Λήψης Αποφάσεων ~5 + χρόνια εμπειρίας στην Επιχειρηματική Ευφυΐα ή σε σχετικό τεχνικό τομέα... 
Αθήνα
πριν από έναν μήνα
 ...Οπτικοακουστικών μέσων Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαιτούμενα προσόντα Πτυχίο Νομικής Σχολής & μέλος ΔΣΑ / ΔΣΠ Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε έναν από τους παραπάνω τομείς εξειδίκευσης Εμπειρία 5 χρόνων άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος Άριστη... 
Κηφισιά
4 ημέρες πριν
 ...τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση, επιπρόσθετο προσόν εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο. Άριστη γνώση εργασιακών θεμάτων. Μεταπτυχιακό στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά). Πολύ καλή γνώση... 
Αθήνα
2 ημέρες πριν
 ...ενισχύσουν περαιτέρω την εικόνα του Συνεταιρισμού Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Marketing, Διοίκησης επιχειρήσεων ή Οικονομικών. Μεταπτυχιακό στους αντίστοιχους κλάδους θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Υπολογιστών. Δίπλωμα οδήγησης... 
Αχαρνές
4 ημέρες πριν
 ...γνώση της Αγγλικής γλώσσας Άριστη γνώση Η/Υ και ιδιαίτερα MS Office Προϋπηρεσία 2 περίπου ετών σε συναφές αντικείμενο Μεταπτυχιακό σε Λογιστική & Ελεγκτική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως και Επαγγελματική Πιστοποίηση (ACCA, ICAEW, ΙΕΣΟΕΛ, κ.λπ.), ολοκληρωμένη... 
Αθήνα
2 ημέρες πριν
 ...Πτυχίο ΑΕΙ / TEI Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση Επιθυμητός μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Άριστες γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας Άριστες γνώσεις MS Office (excel) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης... 
Αθήνα
3 ημέρες πριν
 ...απασχόληση με πολύ καλή γνώση Απλογραφικών & Διπλογραφικών βιβλίων . Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Λογιστική θα συνεκτιμηθεί Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων Prosvasis... 
Αθήνα
2 ημέρες πριν
 ...κανόνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Γνώσεις & Δεξιότητες: Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής ή Διοικητικής κατεύθυνσης Μεταπτυχιακό σε Logistics θα συνεκτιμηθεί Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε 3PL εταιρεία ή σε οργανωμένη... 
Ασπρόπυργος
3 ημέρες πριν
 ...ανάπτυξη λύσεων Προφίλ υποψηφίου: Πτυχίο σε σχετικό τομέα όπως Στατιστική, Μαθηματικά, Οικονομικά ή Επιστήμη Υπολογιστών Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν  Ανάλογη εργασιακή εμπειρία 2-3 χρόνια θα συνεκτιμηθεί  Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης... 
Κηφισιά
ημέρα πριν
 ...Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση Μεταπτυχιακό σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν Καλή γνώση συστημάτων CRM, ERP και ανάλυσης δεδομένων Άριστη γνώση της... 
Αθήνα
3 ημέρες πριν
 ...franchise) αναλύοντας τα στοιχεία της αγοράς. Το προφίλ σου Είσαι απόφοιτος ΑΕΙ με κατεύθυνση το Marketing και ιδανικά έχεις μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Διαθέτεις εργασιακή εμπειρία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση. Σε χαρακτηρίζει η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα... 
Μεταμόρφωση
3 ημέρες πριν
 ...Infrastructure Operation & Administration (AWS, OCI, Azure, κλπ). -Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. -Επιθυμητό (όχι υποχρεωτικό) Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα σε σχετικό αντικείμενο. -Επιθυμητές (σε ισχύ) πιστοποιήσεις σχετικές με τα ανωτέρω αντικείμενα.... 

ACTIONLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αθήνα
14 ημέρες πριν
 ...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : 202402_01 Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. (Κλάδος Υγείας) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (επιθυμητός). Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Άριστη γνώση Η/Υ Κάτοχος διπλώματος οδήγησης... 
Αθήνα
4 ημέρες πριν
 ...Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου Προϋπηρεσία 5 έτη κατ' ελάχιστο σε θέση Προϊσταμένου Λογιστηρίου Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ/TEI, Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και Λογιστικών φύλλων Πολύ καλή... 
Ελευσίνα
2 ημέρες πριν
 ...τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Προϋπηρεσία 2+ ετών σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου σε κατασκευαστικά... 
Μαρούσι
ημέρα πριν
 ...Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί Προϋπηρεσία άνω των 7 ετών, σε αντίστοιχη θέση, με αποδεδειγμένη εμπειρία στις επιχειρηματικές... 
Αθήνα
4 ημέρες πριν
 ...άσκησης επαγγέλματος Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε συναφές αντικείμενο Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά Άδεια οδήγησης Ι.Χ. Καλή γνώση Αγγλικής... 
Αγία Παρασκευή
2 ημέρες πριν