...γνώση χειρισμού Η/Υ • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους) Προαιρετικά προσόντα: • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες • Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I) • Εξειδίκευση στη... 
Αγρίνιο
2 ημέρες πριν
 ...ομαδικών) Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο Προαιρετικά προσόντα :  ~ Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     Παρακαλούμε αποστείλατε... 
Αγρίνιο
2 ημέρες πριν