Μηχανικός Ενέργειας

 ...ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Μηχανικού Ενέργειας...  ...Αρχή Ενέργειας Κύπρου Αριθμός Γνωστοποίησης: 2/2023 Θέση: «Μηχανικός Ενέργειας» - Ηλεκτρολογία Ταχ. Θυρίδα 24936 1305 Λευκωσία... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
8 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Ζητείται για πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός. Απαραίτητα Προσόντα: Αναγνωρισμένο δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Εμπειρία σε εργοτάξια...  ...των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου. Επικοινωνία και ενέργειες διεκπεραίωσης με όλους τους εμπλεκόμενους συνεργάτες, εσωτερικούς... 

A&A Apostolides Contractors & Developers

λάρνακα
9 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανικός

 ...Απαιτούμενα προσόντα: (1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική Μηχανική ή Πληροφορική. (2) Ακεραιότητα... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
ημέρα πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εργοταξίων

 ...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ Η εταιρεία Louvias ιδρύθηκε το 1988, έχει ως έδρα τη Λάρνακα και ειδικεύεται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών μας ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εργοταξίων για να ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρίας... 

Louvias

λάρνακα
2 ημέρες πριν

Μηχανικός Πτητικών Μέσων

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Μηχανικού Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748...

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
12 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Προσόντα: Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ευχάριστη προσωπικότηττα  Ικανότητα διαπραγμάτευσης και κλείσιμο συμφωνιών Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός  Γνώση Αγγλικής γλώσσας  Γνώση Η.Υ, MICROSOFT WORD, EXCEL  Καθήκοντα: Προώθηση προϊόντων Ανάπτυξη...

ELIAS LAZOS LTD

λάρνακα
17 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανικός

 ...Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών. 2. Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας "Δ", όπως αυτή ίσχυε μέχρι 30/4/2004,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
12 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

Η εταιρεία Άγγελος Χαρούς Λτδ με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των ξυλουργικών κατασκευών, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Γνώση του Σχεδιαστικών προγραμμάτων. Άριστη ανάγνωση αρχιτεκτονικών...

Aggelos Charous Ltd

λάρνακα
4 ημέρες πριν

Μηχανικός Αυτοκινήτων

Η εταιρεία Michaels Automotive Ltd ζητά να προσλάβει Μηχανικό Αυτοκινήτων για το συνεργείο αυτοκινήτων στην Λεμεσό. Προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία στη ίδια θέση θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν Γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας  Καθήκοντα: Συντήρηση οχημάτων...

Michaels Automotive ltd

λάρνακα
18 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Το Εργαστήριο Ελέγχου Δομικών Υλικών LABCON LTD λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ως Υπεύθυνο/η Μηχανικό των Έργων. Ο/Η υποψήφιος/α: Θα είναι υπεύθυνος/η για την επίβλεψη και τον συντονισμό των έργων. Θα συνεργάζεται με την ομάδα...

Labcon Ltd

λάρνακα
26 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Προσόντα Κάτοχος διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική Μέλος του ΕΤΕΚ Άριστη γνώση Η/Υ Υπευθυνότητα Εμπειρία στις επιμετρήσεις (επιπλέον προσόν) Καθήκοντα Μετρήσεις και παραγγελίες υλικών Επίβλεψη & οργάνωση έργων Συντονισμός εργοταξίου & υποεργολάβων... 

TOFALLI CONSTRUCTION DEVELOPMENT

λάρνακα
10 ημέρες πριν

Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων

 ...απατείται (π.χ. επισκευή υδραυλικών συστημάτων κτλ.) Απαιτήσεις: Πιστοποιητικό επαγγελματικής σχολής ή μαθητείας Εμπειρία ως Μηχανικός Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικής ή/και Μηχανολογίας αποτελεί πλεονέκτημα Πολύ καλή γνώση του μηχανικού εξοπλισμού και των... 

Mavromatis Employment Bureau

λάρνακα
16 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Η εταιρεία BUILDONTRUST LTD που δραστηριοποιείται στην κατασκευή οικοδομικών έργων, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για τα έργα της. Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού μέλος του ΕΤΕΚ Εμπειρία σε οικοδομικά έργα (0-10 χρόνια) Εξαιρετική γνώση Ελληνικής ...

BUILDONTRUST LTD

λάρνακα
25 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και Λάρνακα: ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Μέλος του ΕΤΕΚ ή με δυνατότητα εγγραφής. Γνώση Autocad και Microsoft Office. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας όπως και σε Συστήματα... 

ΧΡ. ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Δ.Ε ΛΤΔ

λάρνακα
3 ημέρες πριν

Επιβλέπων Μηχανικός (Κωδικός θέσης Ε.5)

 ...συμβολαίων αποχετευτικών έργων στη Λάρνακα. Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου Πολιτικής Μηχανικής και να είναι εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ. Να διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια μεταπτυχιακή γενική πείρα στην Πολιτική... 

ROIKOS ENGINEERING CONSULTANTS SA

λάρνακα
2 ημέρες πριν

Electrical Engineer (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.  Μέλος του ΕΤΕΚ Εμπειρία στην διεύθυνση, προγραμματισμό και διαχείριση κατασκευαστικών έργων Άδεια Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε ισχύ, 1ης Τάξης, από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (ΗΜΥ) Εκπαίδευση...

SMC Joint Venture

λάρνακα
25 ημέρες πριν

Car Mechanic (Μηχανικός Αυτοκινήτων)

 ...Ως Car Mechanic (Μηχανικός Αυτοκινήτων) της Sixt, θα είστε υπεύθυνοι/ες για τη συντήρηση και την επισκευή του μεγάλου στόλου των οχημάτων μας.  Βασικά καθήκοντα και ευθύνες:  Χρήση ηλεκτρονικών και άλλων διαγνωστικών μεθόδων για τον εντοπισμό προβλημάτων στα οχήματα.... 

UNIWHEELS CAR RENTALS LTD

λάρνακα
19 ημέρες πριν

Πολιτκός Μηχανικός

 ...Η εταιρεία μας ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό. Προσόντα: Πτυχίο πολιτικής μηχανικής Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικά στην ανέγερση κτιρίων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

λάρνακα
24 ημέρες πριν

Electrical Engineer / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...ως έδρα τη Λάρνακα και ειδικεύεται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών μας ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για να ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας μας για ολική απασχόληση (F/T). Τα καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελεί είναι:... 

Louvias

λάρνακα
26 ημέρες πριν

Εκτελεστικός Μηχανικός

 ...είναι η Α9, Α11 και Α12, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της Νομοθεσίας. Οι ανάγκες αφορούν συνολικά δύο (2) Εκτελεστικούς Μηχανικούς (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) ως ακολούθως: (α) Ένα (1) Εκτελεστικό Μηχανικό (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) για έργα της Πολιτικής... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
12 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Η εταιρεία G.P.M. METAL LTD , με έδρα την Λάρνακα (Κύπρος) επεκτείνει τις εργασίες της και ζητά για άμεση πρόσληψη Πολιτικούς Μηχανικούς . Καθήκοντα και ευθύνες: Προγραμματισμός έργων Επίβλεψη εργοταξίων (εάν απαιτείται) Οργάνωση και προγραμματισμός του... 

G.P.M. METAL LTD

λάρνακα
26 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...συντήρηση Έκδοση προσφορών και συμβολαίων συντήρησης Προσόντα: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Εμπειρία ως ηλεκτρολόγος μηχανικός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα Άριστη γνώση του προγράμματος AutoCAD Καλή γνώση Microsoft Excel Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής... 

Renewable Power Engineering Ltd

λάρνακα
12 ημέρες πριν

Σχεδιαστής/τρια / Πολιτικός Μηχανικός (Διπλός Ρόλος)

 ...αναζητεί Σχεδιαστή/τρια / Πολιτικό Μηχανικό (Διπλός Ρόλος) για εκπόνηση σχεδίων και διαχείριση έργων.  Προσόντα: Τίτλος στην Πολιτική Μηχανική. Εξοικείωση με σχεδιαστικά προγράμματα όπως Autocad. Άρτια γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.... 

GL METAL WORKS LTD

λάρνακα
16 ημέρες πριν

Απόφοιτος/η Πολιτικός Μηχανικός (Graduate Civil Engineer)

 ...Λευκωσία, προκηρύσσει θέση εργασίας Απόφοιτου/ης Πολιτικού Μηχανικού. Απαιτούμενα Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος στην Πολιτική Μηχανική. Δεξιότητες χειρισμού λογισμικών ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών και σχεδιαστικών λογισμικών. Εξοικείωση με τις κανονιστικές... 

OptimumCE L.L.C.

λάρνακα
17 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός (Δομοστατικής Κατεύθυνσης) / Civil Engineer (Structural Orientation)

 ...Μελετητικό γραφείο, με έδρα τη Λευκωσία, προκηρύσσει θέση εργασίας για έμπειρους/ες Πολιτικούς Μηχανικούς (Δομοστατικής Κατεύθυνσης). Απαιτούμενα Προσόντα: Μέλος του ΕΤΕΚ ή αντίστοιχου επιμελητηρίου άλλης χώρας της Ε.Ε. Κατ’ ελάχιστον διετής, τεκμαρτή εμπειρία... 

OptimumCE L.L.C.

λάρνακα
17 ημέρες πριν

Προγραμματιστής Πληροφορικής

 ...ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το...  ...Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής, Υπολογιστική... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
22 ημέρες πριν

Επιθεωρητής Πλοίων

 ...ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και γενικά προβαίνει στις καθορισμένες ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας της...  ...ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
ημέρα πριν

Επιχειρησιακός Αναλυτής Σχεδίων/Έργων

 ...ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΈΡΓΩΝ...  ..., Information Technology, Data Science, Data Analytics), Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής, Υπολογιστική Μηχανική... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
22 ημέρες πριν

Λειτουργός Διαχείρισης Αποθεμάτων

 ...αποθέματα και την ετοιμασία σχετικών εκθέσεων προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία...  ...) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Χημική Μηχανική ή στη Μηχανολογική Μηχανική. (Σημ: O όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
12 ημέρες πριν

Τεχνικοί

 ...κατώτερου προσωπικού. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (Α) (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων, ή (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
ημέρα πριν