Τεχνικός Μηχανικός

 ..., καθώς και την παραλαβή, εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση τούτων, ανάλογα με τις ανάγκες...  ...σε αποστολές που οργανώνονται για τεχνικής φύσης θέματα, όπως π.χ. έλεγχοι αποδοχής...  ...μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
ημέρα πριν

Τεχνικός Τηλεόρασης

 ...σχετική θέση θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: ~Υπεύθυνος/η για τη συντήρηση και εγκατάσταση τηλεοπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ΙΤ. ~Να παρέχει Τεχνική υποστήριξη στους χειριστές. Η Εταιρεία θα παρέχει ειδική εκπαίδευση σχετική με τα... 
Ασφάλιστρο

Dias Media Group

Λευκωσία

Τεχνικός Μηχανικός

 ...μηχανημάτων ή/και οχημάτων καθώς και την παραλαβή ή/και εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτών· (ε) την εφαρμογή της σχετικής με τα...  ...μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών. 2. Άδεια... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
13 ημέρες πριν

Τεχνικός

 ...μας στα Λατσιά. Απαιτούμενα Προσόντα: Απολυτήριο τεχνικής σχολής στο κλάδο Μηχανικής ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολογίας Αυτοκινήτου ή εμπειρία σε...  ...Κάτοικος Λευκωσίας Καθήκοντα: ~ Τεχνική Υποστήριξη, συντήρηση, έλεγχος, επιδιόρθωση αυτοκινήτου και μπαταριών... 

PANOS ENGLEZOS LTD

Λευκωσία
2 ημέρες πριν

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Engineer)

 ...άτομα για την πλήρωση κενής θέσης Μηχανικού Τεχνικής Υποστήριξης στα πλαίσια ενίσχυσης και ανάπτυξης της ομάδας του τμήματος. Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης  Περιγραφή θέσης:...  ...θα είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού... 

Elincou Diagnostics Ltd

Λευκωσία
10 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός - Μελετητής

 ...των Ευρωκωδίκων Επιπρόσθετα / προαιρετικά προσόντα : Μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση στην αντισεισμική ή στη δομοστατική μηχανική Γνώση και εμπειρία σε εκπόνηση μελετών αποτίμησης επάρκειας, επισκευών και ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών Δεξιότητες... 
Λευκωσία
5 ημέρες πριν

Τεχνικοί

 ...του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων, ή (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής ή Τεχνικού Βοηθού... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
ημέρα πριν

Τεχνικοί Αυτοκινήτων

 ...Τεχνικοί Αυτοκινήτων Ο Όμιλος Πηλακούτα, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών BMW, MINI...  .... Σωστή χρήση εγχειριδίων συντήρησης και επιδιόρθωσης του οχήματος καθώς και...  ...κατάρτιση στο τομέα της μηχανολογίας ή της μηχανικής του αυτοκινήτου Απαραίτητη εργασιακή... 

Char. Pilakoutas Ltd.

Λευκωσία
22 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανημάτων CAT

 ...απασχόλησης στη Λευκωσία. ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Διενέργεια προληπτικών συντηρήσεων στα μηχανήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή....  ...θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν. Δίπλωμα / πτυχίο στον κλάδο της Μηχανικής ή Ηλεκτρολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Προσφέρεται... 

Cyprus Trading Corporation Plc

Λευκωσία
4 ημέρες πριν

Υδραυλικός -Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστασεων

Ζητείται άτομα για πλήρη απασχόληση για την θέση Υδραυλικού για Λευκωσία. Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις στον τομέα υδραυλικών εγκαταστάσεων και θέρμανσης Προϋπυρεσία 2 χρόνων σε υδραυλικές εγκαταστάσεις. Καλή γνώση Ελληνικής Γλώσσας. Κάτοχος άδειας οδήγησης...

T-MEC LTD

Λευκωσία
9 ημέρες πριν

Τεχνικός Βιομηχανικών Μηχανημάτων

Ζητείται Τεχνικός Βιομηχανικών Μηχανημάτων για επιδιόρθωση και συντήρηση ξυλουργικών μηχανημάτων και εργαλείων. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Αγγλική γλώσσα.

P.K. MYRIAM TRADING LTD

Λευκωσία
3 ημέρες πριν

Τεχνικοί Πληροφορικής

 ...πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Β. Καθήκοντα και ευθύνες: Ο Τεχνικός Πληροφορικής αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Πληροφορικής...  ...σχετικών εκθέσεων για την προμήθεια ή/και εγκατάσταση ή/και συντήρηση εξοπλισμού. (11) Εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας που... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
8 ημέρες πριν

Τεχνικός Ηλεκτρολόγος

 ...συνεχώς εξελισσόμενο τομέα. Απαιτούμενα Προσόντα: Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής στον κλάδο Ηλεκτρολογίας. Κάτοχος Άδειας Οδηγού...  ...επιπλέον προσόν. Καθήκοντα:   ~ Μέλος Τεχνικής Ομάδας συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.   Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών... 

K-Energy Ltd

Λευκωσία
10 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανών Συσκευασίας & Κωδικοποίησης

 ...Η εταιρεία Arnostech ζητά Τεχνικό Μηχανών Συσκευασίας & Κωδικοποίησης για συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανών συσκευασίας και κωδικοποίησης σε πελάτες σε όλη τη Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα Βασικές μηχανολογικές γνώσεις Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας Άδεια οδηγού... 

ArnosTech Ltd

Λευκωσία
ημέρα πριν

Τεχνικός Μηχανών Καφέ

 ...ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Κάτοχος Άδειας Συντηρητών ΗΜΥ Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής - Τμήμα Οικιακών Συσκευών Ευχάριστη προσωπικότητα...  ...γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Συντήρηση μηχανών καφέ Επιδιόρθωση βλαβών στις μηχανές καφέ Οι... 

Vassos Eliades Ltd

Λευκωσία
5 ημέρες πριν

Τεχνικός Συνεργείου

 ...θέση Τεχνικού Συνεργείου. Απαραίτητα Προσόντα: Απόφοιτος/η τεχνικής σχολής ή και πτυχιούχος σε σχετικό κλάδο. Ευελιξία,...  ...Καθήκοντα Διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών Καθορισμένη εργασία συντήρησης (service) Προσφέρουμε: Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής. Ευχάριστο... 

E.K. Autotech Ltd

Λευκωσία
24 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...εμπλεκόμενα μέλη Παρακολούθηση έργων που εμπίπτουν στα πλαίσια συντήρησης Συντονισμός συνεργιών σε εργασίες που αφορούν προληπτική...  ...Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Εμπειρία ως ηλεκτρολόγος μηχανικός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα Άριστη γνώση του προγράμματος AutoCAD... 

Renewable Power Engineering Ltd

Λευκωσία
12 ημέρες πριν

Βοηθός Αποθήκης Κατάψυξης & Συντήρησης

 ...ταχύτερα αναπτυσσόμενου ομίλου στον χώρο των Logistics σε Ελλάδα και Κύπρο, αναζητεί για άμεση πρόσληψη: Βοηθός Αποθήκης Κατάψυξης & Συντήρησης για μόνιμη απασχόληση για Λευκωσία Καθήκοντα: Προετοιμασία παραγγελιών Παραλαβές / Φορτώσεις οχημάτων Διαχείριση... 

DIAPO LTD

Λευκωσία
17 ημέρες πριν

Τεχνικός Βιομηχανίας Τροφίμων

 ...OLYMPUS FOODS (CYPRUS) LTD ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση "Τεχνικός Βιομηχανίας Τροφίμων". Καθήκοντα: Εντοπισμός και επιδιόρθωση βλαβών σε μηχανές παραγωγής. Προληπτική τεχνική συντήρηση των μηχανημάτων. Εποπτεία ορθής λειτουργίας βοηθητικού... 

Olympus Foods Cyprus Ltd

Λευκωσία
11 ημέρες πριν

Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκτρογραφημάτων

 ...αποτελεσματικής συνεργασίας. Β. Καθήκοντα και Ευθύνες: Ο/Η Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκτρογραφημάτων: (1) Αναφέρεται στον Υπεύθυνο...  ...24ωρου και holter πιέσεως. (6) Είναι υπεύθυνος/η για τη συντήρηση και διαφύλαξη του εξοπλισμού και του υλικού που χρησιμοποιεί στην... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
8 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: Προετοιμασία προσφοροδότησης  Διαχείριση συμβολαίων  Συντονισμός με υπηρεσίες ( ΑΗΚ / Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι κτλ ) Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ με κατεύθυνση ισχύος . Γνώση Modecsoft...

GSH ELECTRICAL CONTRACTORS LTD

Λευκωσία
2 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού  Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: AutoCAD, Microsoft Office, MS Project Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας Γνώση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου Οργανωτικές και Επικοινωνιακές Ικανότητες Δεν προαπαιτείται...

Α & Α ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΤΔ

Λευκωσία
4 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...αξιολόγηση χώρου Ανάπτυξη προσχεδίων και σχεδίων εφαρμογής για τα συστήματα έργων Σύνταξη φακέλων προσφορών και αιτήσεων Τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης του έργου. Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού Πολύ καλή γνώση του σχεδιαστικού... 

K-Energy Ltd

Λευκωσία
10 ημέρες πριν

Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας

 ...εγκαταστάσεων, ζητά για πλήρη απασχόληση Τεχνικό Συστημάτων Ασφαλείας. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Εγκατάσταση εξοπλισμού Συστημάτων ασφαλείας Συντήρηση Συστημάτων ασφαλείας ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητη προηγούμενη πείρα σε συστήματα Σύστημα πυρανίχνευσης (Fire alarm systems)... 

YTM STAVRIDES LTD

Λευκωσία
24 ημέρες πριν

Μηχανολόγος Μηχανικός

 ...μεταφερόμενων σπιτιών ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό.  Απαραίτητα προσόντα:  Δίπλωμα ανώτατης σχολής σε σχετικό κλάδο Μηχανικής ή Σχεδίασης.  Γνώση λογισμικών AutoCAD, Office, κλπ. Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.  Καθήκοντα:... 

ΕΛΥΜΕΤ

Λευκωσία
ημέρα πριν

Μηχανικός Ενέργειας

 ...Αρχή Ενέργειας Κύπρου Αριθμός Γνωστοποίησης: 2/2023 Θέση: «Μηχανικός Ενέργειας» - Ηλεκτρολογία Ταχ. Θυρίδα 24936 1305 Λευκωσία Για...  ...ή της Γερμανικής γλώσσας. 5. Διετής τουλάχιστον πείρα και τεχνικές γνώσεις στα καθήκοντα της θέσης ή/και καλή γνώση των σχετικών... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
8 ημέρες πριν

Μηχανικός Αυτοκινήτων

 ...για το συνεργείο στη Λευκωσία. Καθήκοντα: Σέρβις οχημάτων Αλλαγή κολανιών time Αλλαγή clutch Προσόντα Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής Εμπειρία σε παρόμοια θέση ΜΙσθός αναλόγως προσώντων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 22488170 τον κ. Παναγιώτη... 

Π. Χ" Αντώνη Γκαράζ Λτδ

Λευκωσία
17 ημέρες πριν

Μηχανικός Πτητικών Μέσων

 ...και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Εφαρμόζει το πρόγραμμα συντήρησης πτητικών μέσων της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
12 ημέρες πριν

Τεχνικοί

 ...Η εταιρεία KLINETE LTD, δέχεται αιτήσεις πρόσληψης για Τεχνικούς. Η έδρα μας βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη Έγκωμης και η εταιρεία ασχολείται με εξοπλισμό και αναλώσιμα επαγγελματικού καθαρισμού και ανακύκλωσης. Καθήκοντα και Ευθύνες: Επιδιόρθωση και επισκευή προϊόντων... 

KLINETE

Λευκωσία
9 ημέρες πριν

Technician (Τεχνικός)

 ...Ζητείται Τεχνικός πλήρους απασχόλησης. Αναζητούμε έμπειρο/η Τεχνικό για να μπορεί να επισκευάζει και να επισκευάζει ψυγεία και άλλο εξοπλισμό catering όπως φούρνους, φριτέζες και άλλα τεμάχια. Προσόντα ~ Απαραίτητη η γνώση σε συστήματα ψύξης και ηλεκτρονικά καθώς... 

P.MARI BEST CATERING LTD

Λευκωσία
9 ημέρες πριν