Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  ****@*****.***   με τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.... 

Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Λεμεσός
28 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Η GLE Construction and Development ζητά απόφοιτο Πολιτικό Μηχανικό για την θέση Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου για να καλύψει τις ανάγκες οργάνωσης και επίβλεψης εργοταξίων. Καθήκοντα: Κάλυψη αναγκών οργάνωσης Επίβλεψη εργοταξίων Απαραίτητα Προσόντα:... 

GLE Construction and Development

Λεμεσός
17 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: ~Οργάνωση και επίβλεψη Εργοταξίου. ~Υπεύθυνος/η ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο. ~Βοήθεια σε θέματα διαχείρισης του...  ...Συμβολαίου του Έργου. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ~Μέχρι 3 χρόνια πείρα ως Μηχανικός Εργοταξίου. ~Ικανοποιητική γνώση Η/Υ. ~Μέλος ΕΤΕΚ.... 

PAMELCO CONSTRUCTIONS LTD

Λεμεσός
16 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Προσόντα: Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας σχολής στην Πολιτική Μηχανική ή συναφή κλάδο. Να μπορεί να λειτουργεί σε δυναμικό περιβάλλον...  ...γνωρίζει τουλάχιστον τα βασικά για τον προγραμματισμό των εργασιών εργοταξίου. Καθήκοντα: Να επιβλέπει το εργοτάξιο τόσο για την... 

PLS BUILDERS LTD

Λεμεσός
28 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

Προσόντα:  Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες. Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Ικανότητα προσαρμογής σε ομαδική εργασία. Ικανότητα επίλυσης έκτακτων προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια των εργασιών. ...

P.Hadjipieris Fixico Ltd

Λεμεσός
23 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Συντονισμός και επίβλεψη εργοταξίων Συντονισμός και διαχείριση υπεργολάβων Έλεγχος προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος Παραγγελία Υλικών  Προετοιμασία Πληρωμών Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου στην Πολιτική Μηχανική Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα... 

KVG OCEANIS LTD

Λεμεσός
28 ημέρες πριν

Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Η Εταιρεία μας ζητά για άμεση πρόσληψη Μηχανικό Εργοταξίου για την επίβλεψη έργων ανακαινίσεων. Καθήκοντα Διαχείριση έργων από την έναρξη μέχρι την παράδοση Καθημερινό συντονισμό και επίβλεψη εργασιών Προγραμματισμό, συντονισμό και διαχείριση εμπλεκομένων... 

PASHAS RENOVATIONS

Λεμεσός
28 ημέρες πριν

Μηχανικός Εργοταξίου (Κωδικός θέσης Ε.4)

 ...συμβολαίων αποχετευτικών έργων στη Λεμεσό. Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: ~ Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου Πολιτικής Μηχανικής και να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ. Ωφελήματα: Απολαβές κατόπιν συμφωνίας με εξασφαλισμένη εργοδότηση δύο (2) έως τέσσερα... 

ROIKOS ENGINEERING CONSULTANTS SA

Λεμεσός
4 ώρες πρινΝέα

Επιστάτης/τρια Εργοταξίου

 ...προχωράει με την παραγγελία μετά πάντοτε από συνεννόηση με τον Μηχανικό του/της Να βοηθά στην αποτελεσματική Ασφάλεια και Υγεία του εργοταξίου Επιστασία του κόσμου που είναι κάτω από την εποπτεία του/της, οργάνωση εργασιών και παρακολούθηση παραγωγής τεχνητών Να... 

A&A Apostolides Contractors & Developers

Λεμεσός
7 ημέρες πριν

Εργοδηγός Εργοταξίου

 ...ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Οργάνωση και επίβλεψη εργοταξίου σε όλα τα στάδια της κατασκευής. Επικοινωνία και συντονισμός με υπεργολάβους, προμηθευτές και προσωπικό εταιρείας για τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και ποιοτική διεκπαιρέωση των εργασιών και των διαδικασιών αγορών (παραγγελίες... 

PAMELCO CONSTRUCTIONS LTD

Λεμεσός
16 ημέρες πριν

Επιστάτης/τρια Εργοταξίου

 ...Η εταιρία μας ζητά για άμεση πρόσληψη Επιστάτη/τρια Εργοταξίου για την επίβλεψη και συντονισμό έργων ανακαινίσεων. Καθήκοντα: Διαχείριση έργων απο την έναρξη μέχρι και την παράδοση. Καθημερινό συντονισμό και επίβλεψη εργασιών. Προγραμματισμό, συντονισμό των... 

PASHAS RENOVATIONS

Λεμεσός
27 ημέρες πριν

Τοπογραφος μηχανικος

€ 1600 - € 2000

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: Ακεραιότητα χαρακτήρα Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού Εγγεγραμμένο Μέλος του ΕΤΕΚ Γνώση Αγγλικής Γλώσσας Καλός Χειριστής Τοπογραφικών Μηχανημάτων όπως TOTAL STATION και GPS Τουλάχιστον 12 μήνες σε εργοτάξιο Καθήκοντα...

SSDA GLOBAL LTD

Λεμεσός
15 ημέρες πριν

Επιστάτης/τρια Εργοταξίου

 ...SINGULARIS INVESTMENTS LTD, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον επενδυτικό κλάδο ζητά να προσλάβει Επιστάτη/τρια Εργοταξίου πλήρους απασχόλησης για τα γραφεία της στην Λεμεσό και Λάρνακα. Προϋποθέσεις: ~5 Χρόνη πείρα σε παρόμοια θέση ~ Αρίστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής... 

SINGULARIS INVESTMENTS LTD

Λεμεσός
23 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Ζητείται για πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός. Απαραίτητα Προσόντα: Αναγνωρισμένο δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Εμπειρία σε εργοτάξια πέραν των 5 χρόνων. Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων. Καλή γνώση AutoCAD, Microsoft Word & Microsoft... 

A&A Apostolides Contractors & Developers

Λεμεσός
7 ημέρες πριν

Πολιτικοί Μηχανικοί

 ...ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΛΕΜΕΣΟΣ Η ATLASPANTOU CO LTD μια από τις μεγαλύτερες Κατασκευαστικές Εταιρίες με δραστηριότητες σε όλη την Κύπρο...  ...πρόσληψη Πολιτικούς Μηχανικούς για τη θέση του/της Μηχανικού Εργοταξίου για τη Λεμεσό.  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα... 

ATLASPANTOU GROUP OF COMPANIES

Λεμεσός
9 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...άσκησης Εμπειρία σε εργοτάξιο: Εμπειρία μη απαραίτητη, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν Καθήκοντα: Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου κατά την διάρκεια των εργασιών Καθοδήγηση και επίβλεψη εργατικού προσωπικού στο εργοτάξιο Παραγγελία και έλεγχος υλικών/εργασιών... 

Evangelou & Frantzis Constructions ltd

Λεμεσός
16 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγοι Εργοταξίου

 ...Η εταιρεία Evangelou & Frantzis Constructions Ltd ζητά να προσλάβει 3άτομα για την θέση "Ηλεκτρολόγοι Εργοταξίου". Προσόντα: ~ Πείρα Καθήκοντα: Εκτέλεση κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βάσει σχεδίων και οδηγιών του υπεύθυνου Συνεργασία με τους συναδέλφους... 

Evangelou & Frantzis Constructions ltd

Λεμεσός
2 ημέρες πριν

Πολίτικος μηχανικός

€ 1600 - € 2200

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία*: ~Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και εγγεγραμμένο μέλος στο ΕΤΕΚ ~Τουλάχιστον Πενταετή εμπειρία ως μηχανικός σε εργοτάξιο στην Κύπρο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΝΩΣΗ ~Αγγλικών ~AutoCAD ~MS Project ~Office ~Χωροβάτη

SSDA GLOBAL LTD

Λεμεσός
15 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Προσόντα: Πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική. Μέλος του ΕΤΕΚ. Εμπειρία 5-15 χρόνια. Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Καθήκοντα: Επίβλεψη εργοταξίου. Προγραμματισμός έργου. Επιμετρήσεις. Παραγγελίες υλικών. Συντονισμός Υπεργολάβων. Email:  m.varnavides... 

M. VARNAVIDES CONTRACTING LTD

Λεμεσός
29 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...πέντε ετών σε εργοτάξιο Γνώση MS Office Γνώση AutoCAD Ευχάριστη προσωπικότητα Ομαδικό πνεύμα Καθήκοντα: Επίβλεψη Εργοταξίου Προγραμματισμός Έργου Παραγγελίες Υλικών Συντονισμός Υπεργολάβων Επιμετρήσεις Προσφέρουμε: Άριστο εργασιακό... 

K.M.S. Globus Ltd

Λεμεσός
25 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Μηχανικής Εγγεγραμμένος/η στο Ε.Τ.Ε.Κ. ή για πρακτική άσκηση Καθήκοντα: Μηχανικός Εργοταξίου Διαχείριση και συντονισμός εργοταξίου Προγραμματισμός Βοηθός συντονιστή Α&Υ... 

M&I Constantinou Ltd

Λεμεσός
14 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Προγραμματισμός και Συντονισμός πολλαπλών εργασιών στο εργοτάξιο Εμπειρία στη διαχείριση, γνώσεις και κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος σε εργοτάξια κατασκευαστικών έργων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Αποστολή CV:  ****@*****.***... 

BUILDONTRUST LTD

Λεμεσός
23 ημέρες πριν

Πολιτικοί Μηχανικοί

 ...λόγω ανάπτυξης των εργασιών της, ζητά να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού Εγγεγραμμένο μέλος ΕΤΕΚ Πείρα σε εργοτάξια Άριστη γνώση προγράμματος AutoCAD Γνώση τοπογραφικών οργάνων... 

K. EFTHYMIOU DEVELOPMENT LTD

Λεμεσός
3 ημέρες πριν

Μηχανικός Ενέργειας

 ...ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Αριθμός Γνωστοποίησης: 2/2023 Θέση: «Μηχανικός Ενέργειας» - Ηλεκτρολογία Ταχ. Θυρίδα 24936 1305 Λευκωσία Για περισσότερες πληροφορίες και Έντυπο Αίτησης, αποτείνεστε στο... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
6 ημέρες πριν

Εκτελεστικός Μηχανικός

 ...είναι η Α9, Α11 και Α12, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της Νομοθεσίας. Οι ανάγκες αφορούν συνολικά δύο (2) Εκτελεστικούς Μηχανικούς (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) ως ακολούθως: (α) Ένα (1) Εκτελεστικό Μηχανικό (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) για έργα της Πολιτικής... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
11 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανικός

 ...Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών. 2. Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας "Δ", όπως αυτή ίσχυε μέχρι 30/4/2004,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
11 ημέρες πριν

Μηχανικός Αυτοκινήτων

Η εταιρεία Michaels Automotive Ltd ζητά να προσλάβει Μηχανικό Αυτοκινήτων για το συνεργείο αυτοκινήτων στην Λεμεσό. Προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία στη ίδια θέση θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν Γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας  Καθήκοντα: Συντήρηση οχημάτων...

Michaels Automotive ltd

Λεμεσός
17 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...Λεμεσού. Αρμοδιότητες: Διαχείριση και παρακολούθηση έργων για την επιτυχή διεκπεραίωση τους Συνεργασία με κυρίως εργολάβους, μηχανικούς και τεχνικούς για την υλοποίηση της εγκατάστασης   Απαιτούμενα Προσόντα / Ικανότητες: ~ Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ~3... 

A. ERACLEOUS ELECTRICAL INSTALLATIONS LTD

Λεμεσός
23 ημέρες πριν

Μηχανολόγος Μηχανικός

 ...με τη σχεδίαση και κατασκευή σκαφών αναψυχής σε οργανωμένη παραγωγή, ζητεί να προσλάβει άτομο στην πιο κάτω θέση:    Μηχανολόγος Μηχανικός  Καθήκοντα: Η σχεδίαση και ετοιμασία τεμαχίων, εξαρτημάτων και άλλων μερών του σκάφους για κατασκευή σε μηχανές CNC. Ο προγραμματισμός... 

Karnic Powerboats Ltd

Λεμεσός
24 ημέρες πριν

Πολιτικοί Μηχανικοί

 ...Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ LLC ζητά να εντάξει στο δυναμικό της Πολιτικούς Μηχανικούς για πλήρη απασχόληση. Απαιτούμενα Προσόντα θέσης:  Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης. Γνώσεις στατικών και σχεδιαστικών... 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ LLC

Λεμεσός
24 ημέρες πριν