Αποτελέσματα αναζήτησης

Πολιτικός Μηχανικός Μελετών

 ...Προσόντα Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης (MEng or MSc) Τουλάχιστον 3-5 χρόνια εμπειρία σε Μελέτες Έργων. Απαραίτητη Εμπειρία σε Αντισεισμικό Σχεδιασμό με Ευρωκώδικες. Γνώση σε μη γραμμικές αναλύσεις (pushover) θα θεωρηθεί... 

CIVILPRO TECH ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

Λεμεσός
24 ημέρες πριν

Τοπογραφος μηχανικος

€ 1600 - € 2000

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: Ακεραιότητα χαρακτήρα Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού Εγγεγραμμένο Μέλος του ΕΤΕΚ Γνώση Αγγλικής Γλώσσας Καλός Χειριστής Τοπογραφικών Μηχανημάτων όπως TOTAL STATION και GPS Τουλάχιστον 12 μήνες σε εργοτάξιο Καθήκοντα...

SSDA GLOBAL LTD

Λεμεσός
8 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Ζητείται για πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός. Απαραίτητα Προσόντα: Αναγνωρισμένο δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Εμπειρία σε εργοτάξια πέραν των 5 χρόνων. Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων. Καλή γνώση AutoCAD, Microsoft Word & Microsoft... 

A&A Apostolides Contractors & Developers

Λεμεσός
ημέρα πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Η GLE Construction and Development ζητά απόφοιτο Πολιτικό Μηχανικό για την θέση Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου για να καλύψει τις ανάγκες οργάνωσης και επίβλεψης εργοταξίων. Καθήκοντα: Κάλυψη αναγκών οργάνωσης Επίβλεψη εργοταξίων Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο... 

GLE Construction and Development

Λεμεσός
11 ημέρες πριν

Τοπογράφος Μηχανικός

 ...ανάληψης νέων έργων, αναζητούμε για άμεση πρόσληψη:  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Κυριότερες Ευθύνες Ρόλου: Προγραμματίζει και διενεργεί...  ...διαδικασίες για τον προσδιορισμό ή τον επανα-προσδιορισμό των μελετών τοπίου Αξιοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό πλοήγησης και συστήματα... 

CYFIELD GROUP

Λεμεσός
25 ημέρες πριν

Εργοδηγός Εργοταξίου

 ...διεκπαιρέωση των εργασιών και των διαδικασιών αγορών (παραγγελίες, παραλαβές υλικών). Συνεργασία με Μηχανικό Εργοταξίου. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Μελέτη και ερμηνεία κατασκευαστικών σχεδίων. Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση. Κάτοχος άδειας αυτοκινήτου. Πιστοποιητικό... 

PAMELCO CONSTRUCTIONS LTD

Λεμεσός
10 ημέρες πριν

Πολιτικοί Μηχανικοί

 ...Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ LLC ζητά να εντάξει στο δυναμικό της Πολιτικούς Μηχανικούς για πλήρη απασχόληση. Απαιτούμενα...  ...office.  Καθήκοντα:  Εκπόνηση στατικών και αντισεισμικών μελετών.  Σχεδίαση μελετών.  Επίβλεψη έργων.  Τα βιογραφικά να... 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ LLC

Λεμεσός
18 ημέρες πριν

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο όμιλος εταιριών Orphanos Group στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στους τομείς Medical, Dental και Industrial ζητά να προσλάβει  Μηχανολόγο Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων...

Orphanos Group

Λεμεσός
23 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Η Εταιρεία μας, S&A Power Land Construction Ltd, με έδρα τον Αστρομερίτη, ζητά για άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό. Καθήκοντα: Ετοιμασία προσφορών Επιμετρήσεις Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Εγγεγραμμένο Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού...

S&A POWER LAND CONSTRUCTION LTD

Λεμεσός
8 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Η εταιρεία KYROS LONTOS ARHITEKTON ζητά για πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό, για πλήρη απασχόληση. Καθήκοντα Επίβλεψη Διαχείριση Συντονισμός / Αλληλογραφία Κατασκευαστικός σχεδιασμός Απαραίτητες Προϋποθέσεις Εγγεγραμμένο μέλος ΕΤΕΚ Πείρα τουλάχιστον 6 ...

KYROS LONTOS ARHITEKTON LTD

Λεμεσός
24 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ ή δυνατότητα εγγραφής στο ΕΤΕΚ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης Εμπειρία σε εργοτάξιο: Εμπειρία μη απαραίτητη, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν Καθήκοντα: Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου κατά...

Evangelou & Frantzis Constructions ltd

Λεμεσός
9 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...τεχνικών έργων Α' τάξης, ζητεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Μηχανικής Εγγεγραμμένος/η στο Ε.Τ.Ε.Κ. ή για πρακτική άσκηση Καθήκοντα: Μηχανικός Εργοταξίου Διαχείριση και συντονισμός... 

M&I Constantinou Ltd

Λεμεσός
8 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικής Μηχανικής. Πολύ καλή γνώση του προγράμματος AutoCad. Πολύ καλή γνώση του προγράμματος Revit...  .... Καθήκοντα: Εκπόνηση στατικών και αντισεισμικών μελετών. Ετοιμασία στατικών και κατασκευαστικών σχεδίων. Επίβλεψη... 

Loizou & Shiamtanis Civil Engineers LLC

Λεμεσός
2 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Συντονισμός και επίβλεψη εργοταξίων Συντονισμός και διαχείριση υπεργολάβων Έλεγχος προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος Παραγγελία Υλικών  Προετοιμασία Πληρωμών Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου στην Πολιτική Μηχανική Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα... 

KVG OCEANIS LTD

Λεμεσός
22 ημέρες πριν

Μηχανικός Αυτοκινήτων

Ο Όμιλος Εταιρειών G.D.L. Trading, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ζητά να προσλάβει άμεσα Μηχανικό Αυτοκινήτων για τα αυτοκίνητα της εταιρείας μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας. Καθήκοντα: Πραγματοποίηση ελέγχων ρουτίνας  Επισκευή...

GDL TRADING LTD

Λεμεσός
8 ημέρες πριν

Μηχανικός έργων

 ...ή όποιες άλλες διαδικασίες του ζητηθούν από τη διεύθυνση σχετικά με τα έργα του 1.9 Να παρακολουθεί τις τελευταίες τάσεις - Ο Μηχανικός του έργου πρέπει επίσης να παρακολουθεί τις τελευταίες στρατηγικές, εργαλεία και ορολογίες που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση έργων... 

PERHA Group

Λεμεσός
ημέρα πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

Προσόντα:  Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες. Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Ικανότητα προσαρμογής σε ομαδική εργασία. Ικανότητα επίλυσης έκτακτων προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια των εργασιών. ...

P.Hadjipieris Fixico Ltd

Λεμεσός
17 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Η Εταρεία POUROS DEVELOPMENTS ζητεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στην Λεμεσό. Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ Εμπειρία σε εργοτάξιο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας...

POUROS DEVELOPMENTS

Λεμεσός
29 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο. ~Βοήθεια σε θέματα διαχείρισης του Συμβολαίου του Έργου. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ~Μέχρι 3 χρόνια πείρα ως Μηχανικός Εργοταξίου. ~Ικανοποιητική γνώση Η/Υ. ~Μέλος ΕΤΕΚ. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία  Η 'PAMELCO CONSTRUCTIONS LTD'... 

PAMELCO CONSTRUCTIONS LTD

Λεμεσός
10 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...Καθήκοντα:  Ετοιμασία προσφορών μέσω του προγράμματος Autocad.  Ετοιμασία Ηλεκτρολογικών μελετών.  Αποστολή προσφορών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας κατόπιν αιτημάτων. Υποβολή σχεδίων στην Α.Η.Κ. και στη CYTA. Απαραίτητα Προσόντα:  Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού... 

J.M.J. ELECTRICAL LTD

Λεμεσός
8 ημέρες πριν