Τεχνικός Μηχανικός

 ...ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων. (β) την ετοιμασία μελετών, σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την περιγραφή και καταμέτρηση...  ...τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Μηχανολογία ή... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
ημέρα πριν

Μηχανικός Ενέργειας

 ...Αρχή Ενέργειας Κύπρου, Αριθμός Γνωστοποίησης: 1/2023 Θέση: «Μηχανικός Ενέργειας» - Μηχανολογία Ταχ. Θυρίδα 24936 1305 Λευκωσία Για...  ...απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, μελέτες, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις και διεκπεραιώνει... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
8 ημέρες πριν

Εκτελεστικός Μηχανικός

 ...ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Το Υπουργείο...  ...Νομοθεσίας. Οι ανάγκες αφορούν συνολικά δύο (2) Εκτελεστικούς Μηχανικούς (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) ως ακολούθως: (α) Ένα (1) Εκτελεστικό... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
13 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανικός

 ...ανάλυση στοιχείων και δεδομένων· (β) την ετοιμασία και επεξεργασία μελετών, σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την περιγραφή και...  ...μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών. 2. Άδεια... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
13 ημέρες πριν

Πολιτκός Μηχανικός

 ...Η εταιρεία μας ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό. Προσόντα: Πτυχίο πολιτικής μηχανικής Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικά στην ανέγερση κτιρίων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

Πάφος
24 ημέρες πριν

Πολιτικοί Μηχανικοί

 ...Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί για άμεση εργοδότηση. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: Κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική Καλή γνώση Η/Υ και σχετικών λογισμικών Πείρα και γνώση σε θέματα ασφάλειας και υγείας θα θεωρηθεί... 

KOURSAROS & MARATHEFTIS BUILDING CONTRACTORS LTD

Πάφος
16 ημέρες πριν

Μηχανικός Πτητικών Μέσων

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Μηχανικού Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748...

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
12 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...Λεμεσού. Αρμοδιότητες: Διαχείριση και παρακολούθηση έργων για την επιτυχή διεκπεραίωση τους Συνεργασία με κυρίως εργολάβους, μηχανικούς και τεχνικούς για την υλοποίηση της εγκατάστασης   Απαιτούμενα Προσόντα / Ικανότητες: ~ Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ~3... 

A. ERACLEOUS ELECTRICAL INSTALLATIONS LTD

Πάφος
25 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Πάφος

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels , στην Πάφο της Κύπρου, ζητεί να προσλάβει προσωπικό για την στελέχωση των ξενοδοχειακών της μονάδων: Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Περιγραφή εργασίας ~ Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, παρακολούθηση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων...

Constantinou Bros Hotels

Πάφος
15 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η Εταιρεία Caramondani Desalination Plants Ltd ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τις ανάγκες της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια στην Πάφο. Καθήκοντα: Πραγματοποιεί προληπτική και διορθωτική συντήρηση σε ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό Εγκατάσταση και ...

Caramondani Desalination Plants Ltd

Πάφος
24 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός (Δομοστατικής Κατεύθυνσης) / Civil Engineer (Structural Orientation)

 ...Λευκωσία, προκηρύσσει θέση εργασίας για έμπειρους/ες Πολιτικούς Μηχανικούς (Δομοστατικής Κατεύθυνσης). Απαιτούμενα Προσόντα: Μέλος...  ....Ε. Κατ’ ελάχιστον διετής, τεκμαρτή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών κτηριακών και άλλων έργων και στην επίβλεψη τους. Εμπειρία... 

OptimumCE L.L.C.

Πάφος
17 ημέρες πριν

Απόφοιτος/η Πολιτικός Μηχανικός (Graduate Civil Engineer)

 ...Μηχανικού. Απαιτούμενα Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος στην Πολιτική Μηχανική. Δεξιότητες χειρισμού λογισμικών ανάλυσης και...  ...Αντισεισμική ή στη Δομοστατική Μηχανική. Καθήκοντα: Εκπόνηση μελετών δομικού σχεδιασμού κτηριακών και άλλων έργων. Ετοιμασία κατασκευαστικών... 

OptimumCE L.L.C.

Πάφος
17 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Πάφος

 ...Constantinou Bros Hotels στην Πάφο, Κύπρο, ζητεί να προσλάβει προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών της μονάδων. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιγραφή εργασίας ~ Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, παρακολούθηση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των... 

Constantinou Bros Hotels

Πάφος
15 ημέρες πριν

Έμπειρος/η Πολιτικός Μηχανικός

 ...δραστηριότητες σε όλη την Κύπρο, λόγο επέκτασης των εργασιών της / νέα μεγάλα έργα, ζητά για άμεση πρόσληψη Έμπειρους/ες Πολιτικούς Μηχανικούς για τη θέση των Μηχανικών Εργοταξίου για την Πάφο.  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: Κάτοχοι... 

ATLASPANTOU GROUP OF COMPANIES

Πάφος
19 ημέρες πριν

Τεχνικοί

 ...αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με: (α) Ετοιμασία μελετών για τεχνικά και οικοδομικά έργα περιλαμβανομένων σχεδιασμού των...  ...Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
ημέρα πριν

Επιθεωρητής Πλοίων

 ...και εγκρίνει ναυπηγικές, ναυτομηχανολογικές, τεχνικές και άλλες μελέτες, εγχειρίδια, συστήματα, εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά βιβλία...  ...ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
ημέρα πριν

Λειτουργός Ναυτιλίας

 ...υλοποίηση της κυβερνητικής ναυτιλιακής πολιτικής. (β) Ετοιμάζει μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό της περί...  ...συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυτιλιακές Σπουδές (εξαιρουμένης της Μηχανικής και της Ναυπηγικής), Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
13 ημέρες πριν

Προγραμματιστής Πληροφορικής

 ...εφαρμογών και ιστοσελίδων. β. Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων, μελέτη και εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια δοκιμαστικών και...  ..., Management Information Systems, Information Technology), Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής, Υπολογιστική Μηχανική... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
22 ημέρες πριν

Λειτουργός Διαχείρισης Αποθεμάτων

 ...την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας τους. (Ιβ) Διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει εκθέσεις και εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά...  ...1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Χημική Μηχανική ή στη Μηχανολογική Μηχανική. (Σημ: O όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
12 ημέρες πριν

Λειτουργός Παραγωγικότητας

 ...καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών, συμβουλευτικών και οργανωτικών μελετών και την παροχή πληροφοριών σε ένα από τους κλάδους υπηρεσιών του...  ...: (α) Διεύθυνση Επιχειρήσεων. (β) Δημόσια Διοίκηση. (γ) Μηχανική (σε οποιαδήποτε ειδικότητα). (δ) Λογιστική. (ε) Οικονομικά.... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
12 ημέρες πριν

Επιχειρησιακός Αναλυτής Σχεδίων/Έργων

 ...διενέργεια δοκιμαστικών και άλλων ελέγχων, εκπόνηση αναφορών ή/και μελετών και διοικητική υποστήριξη. 1.3. Συμμορφώνεται με τους...  ...Systems, Information Technology, Data Science, Data Analytics), Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής, Υπολογιστική Μηχανική... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
22 ημέρες πριν

Εργοδηγός

 ...Τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα με εμπειρία σε κτίρια Καλή γνώση, ικανότητα και εμπειρία στην μελέτη και ερμηνεία κατασκευαστικών σχεδίων Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Καθήκοντα: Να γνωρίζει όλη τη διαδικασία της... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

Πάφος
24 ημέρες πριν

Υπεύθυνος/η Συνεργείου

 ...Μηχανολόγου Μηχανικού Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση (Στα βαρεά Οχήματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) Άριστες γνώσεις μηχανικής και μηχανολογίας για άμεση και σωστή διάγνωση προβλημάτων Κάτοχος Άδειας Τεχνίτη Οχημάτων (Επιπρόσθετες άδειες θα θεωρηθούν... 

Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) ΛΤΔ

Πάφος
10 ημέρες πριν

Τεχνικοί Αυτοκινήτων

 ...οχήματος καθώς και σωστή χρήση των διαγνωστικών μηχανημάτων. Κατάρτιση: Ακαδημαϊκή κατάρτιση στο τομέα της μηχανολογίας ή της μηχανικής του αυτοκινήτου Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο του αυτοκινήτου Βασικές γνώσεις πληροφορικής Γνώση αγγλικής... 

Char. Pilakoutas Ltd.

Πάφος
22 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 ...εγκαταστάσεις θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση τη μελέτη, τα σχέδια και τις οδηγίες της εταιρείας (μέχρι τη λειτουργία του συστήματος) σε οροφές ή στο έδαφος. Μελέτη του χώρου... 

TAME ENERGY

Πάφος
19 ημέρες πριν

Ελεγκτής Θαλάσσιας Κυκλοφορίας

 ...Κυπριακή Δημοκρατία ή (β) δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρονική Μηχανική ή/και στις Τηλεπικοινωνίες. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
13 ημέρες πριν

Λογιστικός Λειτουργός

 ...(β) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της σχετικής με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων νομοθεσίας, την ετοιμασία εκθέσεων/μελετών τεχνοοικονομικής φύσης και την τήρηση στατιστικών στοιχείων/πινάκων κλπ. (γ) Βοηθά στην ετοιμασία του Προϋπολογισμού, των Καταστάσεων... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
13 ημέρες πριν

Επιστάτες/τριες

 ...συνήθη πρακτική του επαγγέλματος Προσόντα: Προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα Καλή γνώση, ικανότητα και εμπειρία στην μελέτη και ερμηνεία κατασκευαστικών σχεδίων Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης... 

KOURSAROS & MARATHEFTIS BUILDING CONTRACTORS LTD

Πάφος
15 ημέρες πριν

Διοικητικοί Λειτουργοί Μονάδας Αγορών και Προμηθειών

 ...Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή/και συνδυασμό των θεμάτων αυτόν: Ιατροφυσική, Βιοϊατρική Μηχανική, Βιοϊατρικές Επιστήμες. (Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2)... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
8 ημέρες πριν