Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Πάφος

 ...των ξενοδοχειακών της μονάδων: Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Περιγραφή εργασίας ~ Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, παρακολούθηση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης... 

Constantinou Bros Hotels

Πάφος
15 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τις ανάγκες της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια στην Πάφο. Καθήκοντα: Πραγματοποιεί προληπτική και διορθωτική συντήρηση σε ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέου ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού Διαβάζει και... 

Caramondani Desalination Plants Ltd

Πάφος
24 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανικός

 ...μηχανημάτων ή/και οχημάτων, καθώς και την παραλαβή, εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση τούτων, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας....  ...τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
ημέρα πριν

Μηχανικός Ενέργειας

 ...ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, Αριθμός Γνωστοποίησης: 1/2023 Θέση: «Μηχανικός Ενέργειας» - Μηχανολογία Ταχ. Θυρίδα 24936 1305 Λευκωσία Για περισσότερες πληροφορίες και Έντυπο Αίτησης, αποτείνεστε στο... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
8 ημέρες πριν

Πολιτκός Μηχανικός

 ...Η εταιρεία μας ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό. Προσόντα: Πτυχίο πολιτικής μηχανικής Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικά στην ανέγερση κτιρίων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

Πάφος
24 ημέρες πριν

Εκτελεστικός Μηχανικός

 ...είναι η Α9, Α11 και Α12, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της Νομοθεσίας. Οι ανάγκες αφορούν συνολικά δύο (2) Εκτελεστικούς Μηχανικούς (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) ως ακολούθως: (α) Ένα (1) Εκτελεστικό Μηχανικό (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) για έργα της Πολιτικής... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
13 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Πάφος

 ...προσλάβει προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών της μονάδων. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιγραφή εργασίας ~ Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, παρακολούθηση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου... 

Constantinou Bros Hotels

Πάφος
15 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανικός

 ...μηχανημάτων ή/και οχημάτων καθώς και την παραλαβή ή/και εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτών· (ε) την εφαρμογή της σχετικής με τα...  ...μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών. 2. Άδεια... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
13 ημέρες πριν

Πολιτικοί Μηχανικοί

 ...Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί για άμεση εργοδότηση. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: Κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική Καλή γνώση Η/Υ και σχετικών λογισμικών Πείρα και γνώση σε θέματα ασφάλειας και υγείας θα θεωρηθεί... 

KOURSAROS & MARATHEFTIS BUILDING CONTRACTORS LTD

Πάφος
16 ημέρες πριν

Μηχανικός Πτητικών Μέσων

 ...και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Εφαρμόζει το πρόγραμμα συντήρησης πτητικών μέσων της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
13 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...Λεμεσού. Αρμοδιότητες: Διαχείριση και παρακολούθηση έργων για την επιτυχή διεκπεραίωση τους Συνεργασία με κυρίως εργολάβους, μηχανικούς και τεχνικούς για την υλοποίηση της εγκατάστασης   Απαιτούμενα Προσόντα / Ικανότητες: ~ Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ~3... 

A. ERACLEOUS ELECTRICAL INSTALLATIONS LTD

Πάφος
25 ημέρες πριν

Έμπειρος/η Πολιτικός Μηχανικός

 ...δραστηριότητες σε όλη την Κύπρο, λόγο επέκτασης των εργασιών της / νέα μεγάλα έργα, ζητά για άμεση πρόσληψη Έμπειρους/ες Πολιτικούς Μηχανικούς για τη θέση των Μηχανικών Εργοταξίου για την Πάφο.  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: Κάτοχοι... 

ATLASPANTOU GROUP OF COMPANIES

Πάφος
19 ημέρες πριν

Απόφοιτος/η Πολιτικός Μηχανικός (Graduate Civil Engineer)

 ...Λευκωσία, προκηρύσσει θέση εργασίας Απόφοιτου/ης Πολιτικού Μηχανικού. Απαιτούμενα Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος στην Πολιτική Μηχανική. Δεξιότητες χειρισμού λογισμικών ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών και σχεδιαστικών λογισμικών. Εξοικείωση με τις κανονιστικές... 

OptimumCE L.L.C.

Πάφος
17 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός (Δομοστατικής Κατεύθυνσης) / Civil Engineer (Structural Orientation)

 ...Μελετητικό γραφείο, με έδρα τη Λευκωσία, προκηρύσσει θέση εργασίας για έμπειρους/ες Πολιτικούς Μηχανικούς (Δομοστατικής Κατεύθυνσης). Απαιτούμενα Προσόντα: Μέλος του ΕΤΕΚ ή αντίστοιχου επιμελητηρίου άλλης χώρας της Ε.Ε. Κατ’ ελάχιστον διετής, τεκμαρτή εμπειρία... 

OptimumCE L.L.C.

Πάφος
17 ημέρες πριν

Προγραμματιστής Πληροφορικής

 ...1.2. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή, ανάπτυξη, συντήρηση και βελτίωση της πληροφορικής για τις ανάγκες της ΥΒΤ με βάση...  ...Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής, Υπολογιστική... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
22 ημέρες πριν

Υπεύθυνος/η Συνεργείου

 ...ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προγραμματισμός και εφαρμογή προγράμματος συντήρησης του στόλου της εταιρείας Χειρισμός διαγνωστικού προγράμματος...  ...(Στα βαρεά Οχήματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) Άριστες γνώσεις μηχανικής και μηχανολογίας για άμεση και σωστή διάγνωση προβλημάτων Κάτοχος... 

Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) ΛΤΔ

Πάφος
10 ημέρες πριν

Τεχνικοί Αυτοκινήτων

 ...βάση τις εργοστασιακές προδιαγραφές. Σωστή χρήση εγχειριδίων συντήρησης και επιδιόρθωσης του οχήματος καθώς και σωστή χρήση των...  ...Κατάρτιση: Ακαδημαϊκή κατάρτιση στο τομέα της μηχανολογίας ή της μηχανικής του αυτοκινήτου Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο... 

Char. Pilakoutas Ltd.

Πάφος
22 ημέρες πριν

Επιθεωρητής Πλοίων

 ...Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
ημέρα πριν

Λειτουργός Παραγωγικότητας

 ...δραστηριότητες του Κέντρου Παραγωγικότητος Κύπρου διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους: (α) Διεύθυνση Επιχειρήσεων. (β) Δημόσια Διοίκηση. (γ) Μηχανική (σε οποιαδήποτε ειδικότητα). (δ) Λογιστική. (ε) Οικονομικά. (στ) Βιομηχανική Ψυχολογία. (ζ) Κοινωνιολογία. (η)... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
13 ημέρες πριν

Μετεωρολογικός Λειτουργός

 ...μετεωρολογικών δελτίων, πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των διάφορων τομέων εφαρμογών και λειτουργία και συντήρηση μετεωρολογικών σταθμών. (β) Οργανώνει, εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την εργασία κατώτερου προσωπικού και μεριμνά για την... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
ημέρα πριν

Τεχνικοί

 ...κατώτερου προσωπικού. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (Α) (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων, ή (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
ημέρα πριν

Λειτουργός Διαχείρισης Αποθεμάτων

 ...οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Χημική Μηχανική ή στη Μηχανολογική Μηχανική. (Σημ: O όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2)... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
12 ημέρες πριν

Τεχνικοί Πληροφορικής

 ...προδιαγραφών, έγγραφα διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων για την προμήθεια ή/και εγκατάσταση ή/και συντήρηση εξοπλισμού. (11) Εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος και διεκπεραιώνει τους... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
8 ημέρες πριν

Συντηρητής/τρια

 ...κτίρια και επισκευάζει μηχανικά συστήματα, για να  διασφαλίζει ότι είναι σε συμφωνία με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας Εκτελεί συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων (αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού και πριζών, καθαρισμός και επισκευή πινάκων αυτομάτων διακοπτών... 

Cyprus Airports (F&B) Ltd

Πάφος
12 ημέρες πριν

Αρχιμηχανικός - Πάφος

 ...μονάδων Αρχιμηχανικό. Περιγραφή εργασίας Οργάνωση, επίβλεψη και διοίκηση της από μέρα σε μέρα λειτουργίας του τμήματος συντήρησης του ξενοδοχείου Οργάνωση, επίβλεψη και διοίκηση των προληπτικών συντηρήσεων, επιδιόρθωσης βλαβών, σωστής λειτουργίας των μηχανοστασίων... 

Constantinou Bros Hotels

Πάφος
15 ημέρες πριν

Tech @ Home - Πάφος

 ...the evolution! Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης: Επιτοίχια εγκατάσταση τηλεόρασης Διαμόρφωση λειτουργίας & σύνδεσης Smart TV Συντήρηση και τεχνικής υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων Εγκατάσταση τοπικών (LAN) Εγκατάσταση ασύρματων δικτύων Wi-Fi Διενέργεια... 

Κωτσόβολος - Dixons South East Europe

Πάφος
ημέρα πριν

Διοικητικοί Λειτουργοί Μονάδας Αγορών και Προμηθειών

 ...Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή/και συνδυασμό των θεμάτων αυτόν: Ιατροφυσική, Βιοϊατρική Μηχανική, Βιοϊατρικές Επιστήμες. (Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2)... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
8 ημέρες πριν

Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκτρογραφημάτων

 ...κοπώσεως. (5) Προετοιμάζει τους ασθενείς για τοποθέτηση holter ρυθμού 24ωρου και holter πιέσεως. (6) Είναι υπεύθυνος/η για τη συντήρηση και διαφύλαξη του εξοπλισμού και του υλικού που χρησιμοποιεί στην εργασία του/της. (7) Συνεργάζεται με άλλους ειδικούς για την... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
8 ημέρες πριν

Νοσηλευτές/τριες

 ...Λειτουργό. Συμμετέχει στην επίβλεψη και καθοδήγηση κατώτερου νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Συμβάλλει στην προμήθεια, συντήρηση, διαφύλαξη και καλή χρήση του ιατρικού εξοπλισμού και της περιουσίας του Συνδέσμου. Καταβάλλει προσπάθειες για την προβολή του... 

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

Πάφος
2 ημέρες πριν

Διανομέας

 ...σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική και ανάλογη διαδικασία. Τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τήρηση του μητρώου συντήρησης κάθε οχήματος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο. Παροχή βοήθειας στην λειτουργία της αποθήκης. Απαιτούμενα Προσόντα / Ικανότητες... 

CPL Co-Pharm Ltd

Πάφος
19 ημέρες πριν