Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η συμπλήρωση του πεδίου "πόλη" αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης κατάλληλης εργασίας κατά 83.7%.

Εργασία Μονωσεις

1-2 από 2 αποτελέσματα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

ΤΕΧΝΙΚΉ εταιρεία μονώσεων στο Κορωπί ζητά να προσλάβει για τα έργα της τεχνίτες μονώσεων, βοηθούς με σχετική εμπειρία στην συγκόλληση μεμβρανών(PVC, HDPE) και Ασφαλτοπάνων, πληροφορίες, βιογραφικά στο email: info @ geochem.gr, fax: 2106628801 
ημέρα πριν

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

ΤΕΧΝΙΚΉ εταιρεία μονώσεων στο Κορωπί ζητά να προσλάβει για τα έργα της εργάτες, βοηθούς εργατοτεχνίτες, πληροφορίες, βιογραφικά στο email: info @ geochem.gr, fax: 2106628801 
ημέρα πριν